Thủ Thuật Blogspot Ẩn Tiện Ích Hoặc Nhãn Khỏi Trang Chủ Hoặc Trang Con


Đôi khi chúng ta cần ẩn một hay nhiều tiện ích hoặc một thành phần nào đó tại trang chủ hoặc trang riêng biệt nào đó để giúp dễ dàng hơn trong việc bố trí thiết kế trang chủ blogspot theo ý thích của người tạo blog. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách ẩn tiện ích và thành phần ở một phần riêng biệt nào đó của blog.

Muốn ẩn một tiện ích hoặc một thành phần nào đó thì ta phải xác định được id hoặc class của nó. Các id thông thường trong blogspot như là: HTML1, HTML2, HTML3, …, Label1, Label2, Label3, …, BlogList1, Followers1, Blog1, BlogArchive1, Profile1, header-wrapper, sidebar, main-wrapper, footer-wrapper, comments, comments-block, … Các id khi đưa vào CSS có dấu # ở phía trước, ví dụ: #HTML1. Các class thường gặp trong blogspot như: header-outer, main-outer, footer-outer, post-body, post-footer, … Các class khi đưa vào CSS có dấu . (dấu chấm) ở phía trước, ví dụ: .header-outer.

Lấy ví dụ muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở trang chủ thì đặt đoạn code sau đây vào sau dòng ]]></b:skin> trong Template.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Nếu muốn ẩn nhiều tiện ích ở trang chủ, ví dụ các tiện ích có id lần lượt là HTML1, Label1, Followers1 thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#HTML1#Label1#Followers1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Nếu muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở các trang bài viết thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Nếu muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở các trang chính gồm trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Nếu muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở các trang lưu trữ thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Nếu muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở các trang tĩnh thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Nếu muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở một trang riêng biệt nào đó thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.url == &quot;URL của trang riêng biệt&quot;'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Trong trường hợp muốn ẩn tiện ích có id là HTML1 ở trang chủ, các trang nhãn, các trang lưu trữ mà không ẩn ở các trang bài viết thì sử dụng đoạn code sau.
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>
Như vậy muốn ẩn một cái gì đó thì nó phải có id hoặc class. 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :   
  
TRUNG TÂM THIẾT KẾ WEBSITE - VCUPDESIGN
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika Nguyễn
Call me : 0919.08.3000 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr.Nguyễn Sơn
Call me : 0919083000 -   Email :   Setup247@Gmail.Com
Hỗ trợ yahoo 24/24 : pro_mikanguyen
Website : www.vcupdesign.com

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com