SHARE : TEMPLATE BÁN HÀNG ĐẦY ĐỦ CÓ CẢ TIN TỨC

Thiết kế Blog giá rẻ  
Phát triển dựa trên 1 template của mas template v1- độ ổn định chỉ là tương đối  xem demo 
http://crytalsoga.blogspot.com/ 
Template bán hàng dành cho blogspot đầy đủ chức năng nhất  bao gồm :
-trưng bày giá sản phẩm
-giỏ hàng
-thanh toán bằng paypal (bỏ qua vì ở Việt Nam ít người dùng)
- mục tin tức cửa hàng - cái này đặc biệt thêm vào vì hầu hết template bán hàng trên mạng share đều không có

1- cài đặt  import template vào bình thường  
2- các widget - quan trọng

 2-a widget hỗ trợ online -dễ nhất- ở đây là yahoo 

  thêm widget->html chèn mã
<div style="margin-left:50px;"><a border="0" href="ymsgr:sendim?shimi@ymail.com"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=shimi@ymail.com&amp;t=14" /></a>
</div>
<br/>
2-b widget giỏ hàng và link đến giỏ hàng 

        <style>

.hudbtn.primary{
    border-color:#3D7530;
    background: #97c865; /* Old browsers */
    background: -moz-linear-gradient(top,  #97c865 0%, #44933d 100%); /* FF3.6+ */
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#97c865), color-stop(100%,#44933d)); /* Chrome,Safari4+ */
    background: -webkit-linear-gradient(top,  #97c865 0%,#44933d 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
    background: -o-linear-gradient(top,  #97c865 0%,#44933d 100%); /* Opera 11.10+ */
    background: -ms-linear-gradient(top,  #97c865 0%,#44933d 100%); /* IE10+ */
    background: linear-gradient(top,  #97c865 0%,#44933d 100%); /* W3C */
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#97c865', endColorstr='#44933d',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
    -webkit-box-shadow:inset 0 1px 0 #D8E994;
    -moz-box-shadow:inset 0 1px 0 #D8E994;
    box-shadow:inset 0 1px 0 #D8E994;
    color:#fff;
}
.hudbtn.primary:hover{
    background: #91bf61; /* Old browsers */
    background: -moz-linear-gradient(top,  #91bf61 0%, #3f8738 100%); /* FF3.6+ */
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#91bf61), color-stop(100%,#3f8738)); /* Chrome,Safari4+ */
    background: -webkit-linear-gradient(top,  #91bf61 0%,#3f8738 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
    background: -o-linear-gradient(top,  #91bf61 0%,#3f8738 100%); /* Opera 11.10+ */
    background: -ms-linear-gradient(top,  #91bf61 0%,#3f8738 100%); /* IE10+ */
    background: linear-gradient(top,  #91bf61 0%,#3f8738 100%); /* W3C */
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#91bf61', endColorstr='#3f8738',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}
.hudbtn.primary:active{
    background: #3f8738; /* Old browsers */
    background: -moz-linear-gradient(top,  #3f8738 0%, #91bf61 100%); /* FF3.6+ */
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#3f8738), color-stop(100%,#91bf61)); /* Chrome,Safari4+ */
    background: -webkit-linear-gradient(top,  #3f8738 0%,#91bf61 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
    background: -o-linear-gradient(top,  #3f8738 0%,#91bf61 100%); /* Opera 11.10+ */
    background: -ms-linear-gradient(top,  #3f8738 0%,#91bf61 100%); /* IE10+ */
    background: linear-gradient(top,  #3f8738 0%,#91bf61 100%); /* W3C */
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#3f8738', endColorstr='#91bf61',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
    -webkit-box-shadow:none;
    -moz-box-shadow:none;
    box-shadow:none;
}
.cartInfo:hover{
    background-color:#e8eaed;
}
.cartInfo.open{
    background-position:-218px -26px;
}
.left{
float:left;}
.right{
float:right;}
#cartPopover{
float:left;
height:auto;
}
.simpleCart_quantity{
float:left;
font-weight:bolder;
}
.simpleCart_total{
font-weight:bolder;

}
</style>

<div style="float:left;width:230px;height:50px;margin-bottom:10px;">
        <div style="float:left;margin:5px">
        <img src="http://3.bp.blogspot.com/-I4Rz2CCnHVA/UEi9mBlKf4I/AAAAAAAACtk/rBxl5AyGljo/s600/f.png" height="40px" width="40px"/>
        </div>
<div style="float:left;width:170px;height:50px;margin-left:5px;">
        <div class="cartInfo" id="cartInfo" ></div>
            <div id="cartPopover">
                    <div id="cartData" class="clearfix" style="margin:5px;">
                                                 <div class="left" >
                                <strong>Hiện Bạn Có:    </strong>
                                </div>                <div class="left">
                                <span class="simpleCart_quantity" style="color:RED"></span>
                                                                </div>
                                                                                 <div class="left" >
                                <strong> Sản Phẩm    </strong>
                                </div>
                                                              <br/>   
                                                              <br/>   
                                       <div class="left"><strong>Tổng:   </strong><span class="simpleCart_total" style="color:RED"></span>
                               
                                                        </div>
                    </div>
     </div>

</div>
</div>
<div style="float:left;width:230px;margin-bottom:5px;">
                    <div id="popoverButtons" class="clearfix" style="margin-bottom:5px;">
                        <a href="http://crytalsoga.blogspot.com/p/gio-hang.html" class="hudbtn left">Chi Tiết Hàng Bạn Chọn </a>
                        <a href="#" class="simpleCart_checkout hudbtn right">Liên Hệ </a>
                    </div>
</div> 
 2 -b2 chi tiết giỏ hàng 

đây là link http://crytalsoga.blogspot.com/p/gio-hang.html  đến chi tiết giỏ hàng của  bạn  ,
bạn tạo 1 page hay 1 trang page hay bài viết  rồi lấy link  ,nội dung trong page hay bài viết tạo ra sẽ chứa mã html như sau :
<style>
  .simpleCart_items table{
   border:1px solid #ccc;
  }
  .simpleCart_items th{
   color:#333;
   text-align:left;
   padding:10px 30px;
   border-bottom:1px solid #ccc;
   background: #ededed;
   background: -moz-linear-gradient(top,  #f7f7f7 0%, #ededed 100%);
   background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#f7f7f7), color-stop(100%,#ededed));
   background: -webkit-linear-gradient(top,  #f7f7f7 0%,#ededed 100%);
   background: -o-linear-gradient(top,  #f7f7f7 0%,#ededed 100%);
   background: -ms-linear-gradient(top,  #f7f7f7 0%,#ededed 100%);
   background: linear-gradient(top,  #f7f7f7 0%,#ededed 100%);
   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#f7f7f7', endColorstr='#ededed',GradientType=0 );
  }
  .simpleCart_items td{
   padding:10px 30px;
   vertical-align:middle;
   border-bottom:1px solid #ccc;
  
  }
  .item-image,
  .item-image img{width:72px;}
  .item-name{width:50%;width:300px;}
  .item-quantity,
  .item-quantity input{
   width:30px;
   text-align:center;
  }
  .item-price,
  .item-subtotal{width:50px;}
.simpleCart_grandTotal{color:RED;font-width:bolder;font-size:16px;margin-right:20px;}
 </style>

 <br />
<div class="simpleCart_items">
</div>
<h3>
Tổng Tiền </h3>
<span class="simpleCart_grandTotal"></span>
<a class="simpleCart_empty" href="javascript:;">Empty Cart</a>
<br />
<div class="right">
<!-- AddThis Button BEGIN -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style">
<a class="addthis_button_print" href="http://www.blogger.com/null"></a>
<a class="addthis_button_preferred_2" href="http://www.blogger.com/null"></a>
<a class="addthis_button_preferred_3" href="http://www.blogger.com/null"></a>
<a class="addthis_button_preferred_4" href="http://www.blogger.com/null"></a>
<a class="addthis_button_compact" href="http://www.blogger.com/null"></a>
<a class="addthis_counter addthis_bubble_style" href="http://www.blogger.com/null"></a>
</div>
<script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script>
<script src="http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-503455e41cac14ed" type="text/javascript"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</div>

3- phần show sản phẩm trên trang chủ 
 widget ->html ->sản phẩm nổi bật :
<script src="http://webvn20.googlecode.com/files/tooltipimage.js" type="text/javascript"></script>
<style>
#preview{
    position:absolute;
    border:1px solid #ccc;
    background:#333;
    padding:5px;
    display:none;
    color:#fff;
    }
    </style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
   imgr = new Array();

imgr[0] = "http://1.bp.blogspot.com/-nZbZeV-pJFA/TavbmA0o1uI/AAAAAAAAALY/c1hLnCBq0iY/s320/no_image_book.jpg";

showRandomImg = true;

aBold = true;

summaryPost = 1000;
summaryTitle = 25;

numposts = 8;
numposts1 = 8;
numposts2 = 6;


function removeHtmlTag(strx,chop){
    var s = strx.split("<");
    for(var i=0;i<s.length;i++){
        if(s[i].indexOf(">")!=-1){
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);

        }
    }
    s =  s.join("");
    s = s.substring(0,chop-1);
    return s;
}
function showrecentposts5(json) {
    j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
    img  = new Array();

      for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var posttitle = entry.title.$t;
        var pcm;
        var posturl;
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                posturl = entry.link[k].href;
                break;
              }
        }
      
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                break;
              }
        }
      
        if ("content" in entry) {
              var postcontent = entry.content.$t;}
        else
        if ("summary" in entry) {
              var postcontent = entry.summary.$t;}
        else var postcontent = "";
      
        postdate = entry.published.$t;
   
    if(j>imgr.length-1) j=0;
    img[i] = imgr[j];
   
    s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

    if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

    //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


    var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
    var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

    var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
    var m = postdate.split("-")[1];
    var y = postdate.split("-")[0];

    for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
        if(parseInt(m)==month[u2]) {
            m = month2[u2] ; break;
        }
    }

   
    //var daystr = (showPostDate) ? '<i><font color="'+acolor+'"> - ('+day+ ' ' + m + ' ' + y + ')</font></i>' : "";

var postt='<div class="post hentry simpleCart_shelfItem">';
postt=postt+'<div class="post-body entry-content"><h3 class="post-title entry-title"><a href="'+posturl +'"><span class="item_name">'+posttitle+'</span></a></h3>';
postt = postt+ '<a href="'+img[i]+'" class="preview" title="'+posttitle+'"><img   width="145px" height="145px;" src="'+img[i]+'" class="postthumb item_image" alt="gallery thumbnail"/></a>'+ postcontent+'</div><div style="clear: both;"></div><a class="order" href="'+posturl+'" type="button">Xem Chi Tiết</a></div>';

    document.write(postt);

    j++;
}

}

 //]]>
</script>
<script>
                                     document.write("<script src=\"http://crytalsoga.blogspot.com/feeds/posts/default/-/categories?max-results="+numposts1+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts5\"><\/script>");
                                 </script>

thay link bằng blogspot của bạn .
còn muốn show 1 lọat sản phẩm thuộc 1 categories ví dụ ở đây là nokia (template của mình là HTML5) trong widget -> html
<script>
                                     document.write("<script src=\"http://crytalsoga.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Nokia?max-results="+numposts1+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts5\"><\/script>");
                                 </script>

4- mẫu để post 1 sản phẩm

<table class="pro_list_brief"><tbody>
<tr><td><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-U0dYdNKWdZQ/ULmcWeX4K_I/AAAAAAAADAg/3LZgH6GEWJk/s1600/jow1334823850.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" class="item_image postthumb" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-U0dYdNKWdZQ/ULmcWeX4K_I/AAAAAAAADAg/3LZgH6GEWJk/s320/jow1334823850.jpg" width="210" /></a></div>
</td>
<td><div class="tensanpham">Black berry
</div>
<br />
<table class="pro_list"><tbody>
<tr>
        </tr>
<tr>
                   <td class="row"><span class="fea_title">Đánh giá hình thức:</span></td>
                   <td class="row">97%</td>
        </tr>
<tr>
                   <td class="row"><span class="fea_title">Khuyễn mãi:</span></td>
                   <td class="row">97%</td>
        </tr>
<tr>
                   <td class="row"><span class="fea_title">Phụ Kiện:</span></td>
                   <td class="row">97%</td>
        </tr>
<tr>
                   <td class="row"><span class="fea_title">Tình trạng:</span></td>
                   <td class="row">99%</td>
        </tr><tr>
                   <td class="row"><span class="fea_title">Kho Hàng:</span></td>
                   <td class="row">Còn Hàng</td>
        </tr>
<tr><td class="row"><span class="item_price">1,000,000 VND</span></td>
       <td class="row"><a class="item_add" href="javascript:;" style="margin-top: 0px;">Mua Hàng</a></td>
       </tr>
</tbody>      </table>
</td></tr>
</tbody></table>
<ul class="tabs">
<li><span href="#tab1">Thông số kỹ thuật</span></li>
<li><span href="#tab2">Bài Viết</span></li>
<li><span href="#tab3">Hình Ảnh</span></li>
<li><span href="#tab4">Video</span></li>
</ul>
<div class="tab_container">
<div class="tab_content" id="tab1">
Chua co noi dung gi Ve thong so ky thuat
</div>
<div class="tab_content" id="tab2">
<br />
Chua co noi dung gi Ve bai viet
     </div>
<div class="tab_content" id="tab3">
<br />
Chua co noi dung gi Ve hinh anh
</div>
<div class="tab_content" id="tab4">
<br />
Chua co noi dung gi Video
</div>
</div>
5- mục tin tức
thì chỉ cần bạn post bài  gắn labels = news là template tự nhận

6 link download 
 http://www.mediafire.com/view/h9w7dowdbad763k/sogacrytal_shimivnblogspot.xml

7 bonus thêm jquery chạy tự động show hàng 
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>


<style type="text/css">
#slidearea {
height: 128px;
overflow: hidden;
margin: 0px 0px 0 0px;
position: relative;
width:936x;
}
#gallerycover {
overflow: hidden;
margin: 5px 24px 0 24px;
width: 936px;
}
.mygallery {
overflow: hidden;
visibility: visible;
position: relative; z-index: 2;
left: 0px;
width: 936px;
}
.mygallery ul {
margin:0;
padding:0;
position: relative;
list-style:none;
list-style-type: none;
z-index: 1;
width: 2700px;
left: -1620px;
}
.mygallery ul li {
padding:0;
margin:0;
list-style:none;
overflow: hidden;
float: right;
width: 150px;
height: 128px;
}
.sidim {
width: 150px;
height: 100px;
}
.prevb {
float: left;
width: 15px;
height: 27px;
z-index: 200;
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-QPrjvO6BNZ4/ULTRO64V8DI/AAAAAAAAC-A/ai2swhNpMC8/s1600/prev.png)!important;
position: absolute;
left: 6px;
bottom: 86px;
}
.nextb {
float: right;
width: 15px;
height: 27px;
z-index: 200;
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-KMqsp3O_Ek4/ULTRQOFf18I/AAAAAAAAC-I/VR0ekun4ir0/s1600/next.png)!important;
position: absolute;
right:6px;
bottom: 86px;
display: block;
}
</style>

<script src='http://webvn20.googlecode.com/files/slide-mygallery.js' type="text/javascript"></script>

<script stype="text/javascript">
var $jx = jQuery.noConflict();
$jx(function() {
$jx(".mygallery").jCarouselLite({
btnNext: ".nextb",
btnPrev: ".prevb",
visible: 6,
auto: 3000,
speed: 1000,
easing: "backout"
});
});
</script>

<div id="slidearea">
<div id="gallerycover">
<div class="mygallery">
<ul>
<script type="text/javascript">
var mode = "single";
var g_numposts = 10;
var g_numcontents = 15;
var g_label="categories";
var homepage="http://crytalsoga.blogspot.com/";
</script>

<script type="text/javascript">

function mygallery(json) {
    img  = new Array();
      for (var i = 0; i < g_numposts; i++) {
          var entry = json.feed.entry[i];
          var posttitle = entry.title.$t;
          var posturl;

        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                posturl = entry.link[k].href;
                break;
              }
        }
                     
        if ("content" in entry) {var postcontent = entry.content.$t;}
        else
        if ("summary" in entry) {var postcontent = entry.summary.$t;}
        else  postcontent = "";
    s = postcontent; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
   
    if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;}
        else {img[i]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";}

    var list_mygallery = '<li><a href="'+posturl+'"><img class="sidim" src="'+img[i]+'" /></a></li>';

    document.write(list_mygallery);  
    }
   
}

if (mode=="all") {
document.write("<script type=\"text/javascript\" src=\""+homepage+"/feeds/posts/default?max-results="+g_numposts+"&alt=json-in-script&callback=mygallery\"><\/script>"); }
if (mode=="single") {
document.write("<script type=\"text/javascript\" src=\""+homepage+"/feeds/posts/default/-/"+g_label+"?max-results="+g_numposts+"&alt=json-in-script&callback=mygallery\"><\/script>"); }


</script>
</ul>
</div>
</div>
<a class="prevb" href="#"></a>
<a class="nextb" href="#"></a>

</div>

<div class='clear'></div>

*** các class màu đỏ là không được thay đổi- nếu không sẽ không hiển thị,
**thay thế link http://crytalsoga.blogspot.com/ bằng link blogspot của bạn .
* tải về các file javascript đề phòng link die bất chợt
Nguồn : chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com