Tạo phân trang (page navigation) cho Blogspot

Vào Thiết kế chọn Chỉnh sửa HTML, đánh dấu Mở rộng Mẫu Tiện ích và tìm dòng sau:

<b:include name='nextprev'/>

Thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

<style type="text/css">
.blogpager {
font-size:16px;
color: #060;
font-weight:bold;
padding:0px 4px;
}
</style>

<div align="center" style="margin:5px;"><form action="#" name="pager20"><span id="vwg-pager-first"></span> <span id="vwg-pager-prev"></span> <input name="showingpage" onfocus="this.select()" value="init..." type="text" size="4" title="Enter page number that You want to go" />/<input size="4" type="text" name="pagestotal" disabled="disabled" value="init..." /> <input type="button" onclick="checkpager()" value="Go" /> <span id="vwg-pager-next"></span> <span id="vwg-pager-last"></span>
</form></div>

<script type="text/javascript">
var blogID = "6628069224773557671";
var home_page = "http://blog.duypham.info/";
var pager_max_main = 5;
var pager_first_text = "First";
var pager_last_text = "Last";
var pager_prev_text = "Prev";
var pager_next_text = "Next";
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var pager_max_results = 20;
if(location.href.match("max-results=")){
pager_max_results = parseInt(location.href.substring(location.href.indexOf("max-results=")+12).split("\&")[0]);
} else if(!location.href.match("/search/label/")){
pager_max_results = pager_max_main;
}
var per_page = pager_max_results ;
if(!location.href.match('/search/label/')) {
pager_feedx = "http://www.blogger.com/feeds/"+blogID+"/posts/summary";
pager_pageurl = home_page+"search";
}
else {
label = location.href.split("/")[5];
label = label.split("?")[0];
label = label.replace(/ /g,"%20");
pager_feedx = "http://www.blogger.com/feeds/"+blogID+"/posts/summary/-/"+label;
pager_pageurl = home_page+"search/label/"+label;
}
var pager_opening = 1;
if(location.href.match("popening=")){
pager_opening = parseInt(location.href.substring(location.href.indexOf("popening=")+9).split("\&")[0]);
}
var num_pages = 1;
function createBlogPager(){
var script = document.createElement('script');
script.src = pager_feedx+"?start-index=1&max-results=0&alt=json-in-script&callback=countnumpost";
script.type = "text/javascript";
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script)
}
function countnumpost(json) {
var posts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
num_pages = (posts%per_page == 0) ? posts/per_page : Math.floor(posts/per_page)+1;
var a1 = document.createElement("a");
a1.className = "blogpager";
a1.title = "Jump to page: (1)";
a1.href = "javascript:page(1)";
a1.innerHTML = pager_first_text;
document.getElementById("vwg-pager-first").appendChild(a1);
var a4 = document.createElement("a");
a4.className = "blogpager";
a4.title = "Jump to page: ("+num_pages+")";
a4.href = "javascript:page("+num_pages+")";
a4.innerHTML = pager_last_text;
document.getElementById("vwg-pager-last").appendChild(a4);
var prev = (pager_opening!=1) ? pager_opening-1 : 1;
var a2 = document.createElement("a");
a2.className = "blogpager";
a2.title = "Jump to page: ("+prev+")";
a2.href = "javascript:page("+prev+")";
a2.innerHTML = pager_prev_text;
document.getElementById("vwg-pager-prev").appendChild(a2);
var next = (pager_opening!=num_pages) ? pager_opening+1 : num_pages;
var a3 = document.createElement("a");
a3.className = "blogpager";
a3.title = "Jump to page: ("+next+")";
a3.href = "javascript:page("+next+")";
a3.innerHTML = pager_next_text;
document.getElementById("vwg-pager-next").appendChild(a3);
document.pager20.showingpage.value = pager_opening;
document.pager20.pagestotal.value = num_pages;
}
function checkpager(){
var uinput = parseInt(document.pager20.showingpage.value);
if((uinput <= num_pages)&&(uinput >= 1)) {
page(uinput);
}
else {
alert("Invalid page number. Please try by another!");
document.pager20.showingpage.focus() ;
document.pager20.showingpage.select();
}
}
function getDateAndGo(json){
var date2 = json.feed.entry[0].published.$t;
ss = parseFloat(date2.substring(17,19));
if(ss<59) ss++;
if(ss<10) { ss = "0"+ ss; }
date4 = encodeURIComponent(date2.substring(0,17)+ss+date2.substring(23,date2.length));
location.href = pager_pageurl+'?updated-max='+date4+'&max-results=' + per_page + '&popening=' + pager_opening;
}
function page(startindex) {
pager_opening = startindex;
var i = per_page*(startindex-1)+1;
var script2 = document.createElement("script");
script2.src = pager_feedx+"?start-index="+i+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=getDateAndGo";
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script2)
}
createBlogPager();
//]]>
</script>

</b:if>

Tiếp đó thay thế BlogID, home_page và pager_max_main cho phù hợp với Blog của bạn và lưu lại.Theo: Blog Duy Phạm

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com