Script "Ánh mắt theo dỏi" chạy theo con trỏ chuột

Script rất vui nhộn. Thích hợp cho mùa Halloween. Bạn có thể thay đổi hình ảnh chạy theo trỏ chuột để tùy biến cho từng mùa lễ hội cho website.


Script Ánh mắt theo dỏi chạy theo con trỏ chuột

<sCript type='text/javasCript'>
if ((document.getElementById) &&
window.addEventListener || window.attachEvent){
(function(){

var e_img = new Image();
e_img.src = "http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQRYXybCF0I/AAAAAAAAAuI/iECzUdBcgyk/s1600/eye.gif";
var p_img = new Image();
p_img.src = "http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQRYXRqBAaI/AAAAAAAAAuE/LrmF1y0skJE/s1600/pupils.gif";

var idx = document.images.length;
if ( document.getElementById("pic"+idx) ||
document.getElementById("ppl1"+idx) ||
document.getElementById("ppl2"+idx)) idx++;

document.write('<img id="eyblls'+idx+'" src="'+e_img.src+'" alt="" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:69px;height:34px"/>'
+'<img id="ppl1'+idx+'" src="'+p_img.src+'" alt="" style="position:absolute;top:10px;left:11px;width:13px;height:13px"/>'
+'<img id="ppl2'+idx+'" src="'+p_img.src+'" alt="" style="position:absolute;top:10px;left:46px;width:13px;height:13px"/>');

var h,w,r,eyeballs,pupil1,pupil2;
var d = document;
var my = 0;
var mx = 0;
var fy = 0;
var fx = 0;

var pix = "px";
var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");

if (domWw) r = window;
else{
if (d.documentElement &&
typeof d.documentElement.clientWidth == "number" &&
d.documentElement.clientWidth != 0)
r = d.documentElement;
else{
if (d.body &&
typeof d.body.clientWidth == "number")
r = d.body;
}
}


function winsize(){
var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
if (domWw){
if (d.documentElement && d.defaultView &&
typeof d.defaultView.scrollMaxY == "number"){
oh = d.documentElement.offsetHeight;
sy = d.defaultView.scrollMaxY;
ow = d.documentElement.offsetWidth;
sx = d.defaultView.scrollMaxX;
rh = oh-sy;
rw = ow-sx;
}
else{
rh = r.innerHeight;
rw = r.innerWidth;
}
h = rh;
w = rw;
}
else{
h = r.clientHeight;
w = r.clientWidth;
}
}


function scrl(yx){
var y,x;
if (domSy){
y = r.pageYOffset;
x = r.pageXOffset;
}
else{
y = r.scrollTop;
x = r.scrollLeft;
}
return (yx == 0)?y:x;
}


function mouse(e){
var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
if (!e) e = window.event;
if (typeof e.pageY == 'number'){
my = e.pageY - msy;
mx = e.pageX;
}
else{
my = e.clientY - msy;
mx = e.clientX;
}
}


function makefollow(){

var sy = scrl(0);
var sx = scrl(1);

//Keep eyes on screen.
var chy = Math.floor(fy-50);
if (chy <= 0) chy = 0;
if (chy >= h-50) chy = h-50;

var chx=Math.floor(fx-34);
if (chx <= 0) chx = 0;
if (chx >= w-69) chx = w-69;

//eyeball1 centre.
var c1y = chy+17;
var c1x = chx+17;

//eyeball2 centre.
var c2y = chy+17;
var c2x = chx+52;

var dy1 = my - c1y;
var dx1 = mx - c1x;//80
var d1 = Math.sqrt(dy1*dy1 + dx1*dx1);

var dy2 = my - c2y;
var dx2 = mx - c2x;
var d2 = Math.sqrt(dy2*dy2 + dx2*dx2);

var ay1 = my - c1y;
var ax1 = mx - c1x;
var angle1 = Math.atan2(ay1,ax1)*180/Math.PI;

var ay2 = my - c2y;
var ax2 = mx - c2x;
var angle2 = Math.atan2(ay2,ax2)*180/Math.PI;

var dv = 1.7;
var onEyeBall1 = (d1 < 17)?d1/dv:10;
var onEyeBall2 = (d2 < 17)?d2/dv:10;

eyeballs.top = chy+sy+pix;
eyeballs.left = chx+sx+pix;
pupil1.top = c1y-6+onEyeBall1*Math.sin(angle1*Math.PI/180)+sy+pix;
pupil1.left = c1x-6+onEyeBall1*Math.cos(angle1*Math.PI/180)+sx+pix;
pupil2.top = c2y-6+onEyeBall2*Math.sin(angle2*Math.PI/180)+sy+pix;
pupil2.left = c2x-6+onEyeBall2*Math.cos(angle2*Math.PI/180)+sx+pix;
}


function move(){
dy = fy += (my-fy) * 0.05;
dx = fx += (mx-fx) * 0.05;
makefollow();
setTimeout(move,30);
}


function init(){
eyeballs = document.getElementById("eyblls"+idx).style;
pupil1 = document.getElementById("ppl1"+idx).style;
pupil2 = document.getElementById("ppl2"+idx).style;
winsize();
move();
}


if (window.addEventListener){
window.addEventListener("resize",winsize,false);
window.addEventListener("load",init,false);
document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent("onresize",winsize);
window.attachEvent("onload",init);
document.attachEvent("onmousemove",mouse);
}

})();
}//End.

</script>


Theo : code1k.com

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com