Menu Dock dùng quảng bá sản phẩm từ Mp3.zing.vn

Thích hợp đặt iFrame tại head hoặc footer của website.


Menu Dock dùng quảng bá sản phẩm từ Mp3.zing.vn

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<style type="text/css">
.bubblewrap{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}

.bubblewrap li{
display:inline-block;
zoom:1; /*Trigger haslayout in IE7 and less*/
*display:inline; /*For IE7 and less*/
position:relative;
width: 65px;
height:60px;
}

.bubblewrap li img{
position:absolute;
width: 55px; /*default width of each image.*/
height: 60px; /*default height of each image.*/
left:0;
top:0;
border:0;
}

.bubblewrap .tooltip{ /*CSS for image tooltip (alt attribute of image)*/
position:absolute;
font:bold 12px Arial;
padding:2px;
width:100px;
text-align:center;
background:white;
}
* { margin:0; padding:0;}
#iframe_b { width:960px; height:120px; overflow:hidden; background:#fff;}
#iframe_b .top { background:url(images/bg_top.gif) no-repeat; width:960px; height:10px; overflow:hidden;}
#iframe_b .bottom { background:url(images/bg_bottom.gif) repeat; width:960px; height:10px; overflow:hidden;}
#orbs { height:100px; margin-left:38px;}
#orbs li{
width:127px; /*width of image container. Should be wider than contained images (before bubbling) */
height:100px; /*height of image container. Should be taller than contained images (before bubbling) */
}
#orbs li img{
width:100px; /*width of each image before bubbling*/
height:74px; /*height of each image*/
margin-top:12px;
-ms-interpolation-mode:bicubic;
}
</style>
<script type="text/javascript">
/*Image Bubbles Effect (April 4th, 2010)
* This notice must stay intact for usage
* Author: Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
*/

jQuery.fn.imgbubbles=function(options){
var $=jQuery

var setting=$.extend({}, {factor:2, speed:'fast'}, options) //merge options w/ default settings
return this.each(function(){ //return jQuery obj
var $bubblewrap=$(this)
var $imgs=$bubblewrap.find('li img')
$imgs.each(function(){
var $img=$(this)
var $parentli=$img.offsetParent()
var od={width:this.offsetWidth, height:this.offsetHeight} //original dimensions of image
var nd={width:od.width*setting.factor, height:od.height*setting.factor} //enlarged dimensions of image
var ncoords=[-(nd.width-od.width)/2, -(nd.height-od.height)/2] //coords to move enlarged image to
$img.data("specs", { //cache image specs
od: od,
nd: nd,
ncoords: ncoords
})
if ($img.attr('alt')){ //if tooltip for image defined
var $tip=$('<div class="tooltip" style="z-index:1001" />').html($img.attr('alt')).css('visibility', 'hidden').appendTo($img.offsetParent())
var tipd={width:$tip.outerWidth(), height:$tip.outerHeight()} //tip dimensions
$tip.data("specs", {
d: tipd,
ocoords: [ncoords[0]-tipd.width/2+nd.width/2, ncoords[1]-tipd.height/2], //resting tip coords
ncoords: [-tipd.width/2+od.width/2, -tipd.height] //tip coords to animate to
})
$img.data('$tip', $tip)
}
})

$bubblewrap.mouseover(function(e){
if (e.target.tagName=="IMG"){
var $img=$(e.target), $tip=$img.data('$tip')
var imgspecs=$img.data('specs')
var ncoords=imgspecs.ncoords
var od=imgspecs.od
var nd=imgspecs.nd
$img.stop().css('zIndex', 1000).animate({left:ncoords[0], top:ncoords[1], width:nd.width, height:nd.height}, setting.speed) //animate image
if ($img.attr('alt')){
var tipspecs=$tip.data("specs")
$tip.css({zIndex:1000, visibility:'visible', left:-tipspecs.d.width/2+od.width/2, top:-tipspecs.d.height})
.animate({left:ncoords[0]-tipspecs.d.width/2+nd.width/2, top:ncoords[1]-tipspecs.d.height}, setting.speed) //animate tip
}
}
})

$bubblewrap.mouseout(function(e){
if (e.target.tagName=="IMG"){
var $img=$(e.target), $tip=$img.data('$tip')
var imgspecs=$img.data('specs')
var od=imgspecs.od
var nd=imgspecs.nd
$img.stop().css('zIndex', 999).animate({left:0, top:0, width:od.width, height:od.height}, setting.speed) //animate image
if ($img.attr('alt')){
var tipspecs=$tip.data("specs")
$tip.css({zIndex:999, visibility:'hidden'}) //hide tip
}
}
})

})
}
</script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($){
$('ul#orbs').imgbubbles({factor:1.5}) //add bubbles effect to UL id="orbs"
})
</script>
<div id="iframe_b">
<div class="top"></div>
<ul id="orbs" class="bubblewrap">
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/01.gif?v2109" alt="" /></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/02.gif?v2109" alt="" /></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/03.gif?v2109" alt="" /></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/04.gif?v2109" alt="" /></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/05.gif?v2109" alt="" /></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/06.gif?v2109" alt="" /></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code1k.com"><img src="http://static.123mua.com.vn/iframe/html/20100826/images/07.gif?v2109" alt="" /></a></li>
</ul>
<div class="bottom"></div>
</div>


Theo : code1k.com

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com