Hướng dẫn Cài đặt Google Analytics

Hướng dẫn Cài đặt Google Analytics nhằm cho phép bạn thiết lập và định cấu hình nhanh một bộ báo cáo thành công cho một cấu hình. Có 10 bước bạn cần làm đó là
  Bước 1 - Tạo một tài khoản Google Analytics
  Bước 2 - Định cấu hình cấu hình của bạn
  Bước 3 - Chỉnh sửa mã theo dõi cho các thiết lập trang web tuỳ chỉnh
  Bước 4 - Thêm mã theo dõi vào các trang web của bạn
  Bước 5 - Liên kết với tài khoản AdWords của bạn
  Bước 6 - Tạo các mục tiêu và kênh
  Bước 7 - Gắn thẻ các chiến dịch quảng cáo của bạn
  Bước 8 - Tạo các Bộ lọc
  Bước 9 - Cấp quyền truy cập cho những người dùng khác
  Bước 10 - Kích hoạt tính năng theo dõi giao dịch thương mại điện tử


Bước 1 - Tạo một tài khoản Google Analytics
Để tạo một tài khoản Analytics:
 1. Truy cập vào http://www.google.com/analytic/vi/s.
 2. Nhập email và mật khẩu Tài khoản Google của bạn và nhấp vào Đăng nhập. Nếu bạn không có Tài khoản Google, hãy nhấp vào Đăng ký ngay bây giờ để tạo một tài khoản.
 3. Nhấp vào Đăng ký.
 4. Nhập URL Trang web của bạn, chắc chắn chọn http:// hoặc https:// từ danh sách thả xuống. Hãy nhập một biệt hiệu cho tài khoản này trong trường Tên Tài khoản, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 5. Nhập thông tin liên hệ của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Hãy đọc các Điều khoản Dịch vụ của Google Analytics. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản này, hãy chọn hộp kiểm  và nhấp vào Tạo Tài khoản Mới để tiếp tục.
Trang Hướng dẫn Theo dõi xuất hiện với mã theo dõi mà bạn sẽ cần để dán vào mỗi trang của trang web của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành một số bước khác trước khi dán mã này, để đảm bảo rằng dữ liệu bạn thu thập là có liên quan. Nếu bạn muốn cài mã theo dõi ngay lập tức, xin vui lòng chuyển sang Bước 4 để xem hướng dẫn.
Nếu không, hãy nhấp vào Tiếp tục trên trang Hướng dẫn Theo dõi để truy cập tài khoản mới của bạn.
Bước 2 - Định cấu hình cấu hình của bạn
Quan trọng là phải định cấu hình cấu hình của bạn để thu được nhiều nhất từ các báo cáo của bạn. Để truy cập các cài đặt cấu hình của bạn:
 1. Trong bảng Cấu hình Trang web, hãy tìm cấu hình cần chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa. Trang Cấu hình Trang web sẽ xuất hiện.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa trên bảng Thông tin Cấu hình Trang web Chính.
Trang mặc định
Việc cài đặt trang này thành trang mặc định (hoặc trang chỉ mục) của trang web của bạn sẽ cho phép Google Analytics điều hoà các mục nhập cho vntim.blogspotcom vntim.blogspot.com/atom.xml, chẳng hạn. Trên thực tế chúng là cùng một trang, nhưng được báo cáo như hai trang riêng biệt trước khi cài đặt Trang Mặc định được định cấu hình.

Loại trừ các Tham số Truy vấn của URL
Trang web của bạn sử dụng các từ định danh động của phiên hoặc của người dùng? Bạn có thể ra lệnh cho Analytics bỏ qua các biến này và không tính chúng như những trang đơn nhất. Hãy nhập bất kỳ tham số nào để loại trừ, tách nhau bằng dấu phẩy.

Trang web Thương mại Điện tử
Để kích hoạt tính năng báo cáo thương mại điện tử và bộ báo cáo Phân tích Thương mại Điện tử, hãy chọn . Các thông tin khác về tính năng báo cáo thương mại điện tử có sẵn trong Bước 10.
Bước 3 - Chỉnh sửa mã theo dõi cho các thiết lập trang web tuỳ chỉnh
Mã theo dõi được cung cấp cho bạn được thiết kế để làm việc với hầu hết các cài đặt trang web. Tuy nhiên, có một số kịch bản yêu cầu những cập nhật nhỏ cho mã theo dõi trên từng trang web của bạn. Nếu bất kỳ điều nào sau đây phù hợp với bạn, hãy làm theo các hướng dẫn để đăng nhập mã của bạn trước khi thêm nó vào các trang web của bạn.
Tìm hiểu cách để:
 1. Theo dõi nhiều tên miền trong một cấu hình (ví dụ: một trang web chính cũng như một trang web lưu trữ bảo mật)
 2. Theo dõi nhiều hơn một tên miền phụ trong một cấu hình
 3. Theo dõi nhiều biệt hiệu tên miền
Bước 4 - Thêm mã theo dõi vào các trang web của bạn
Thêm mã theo dõi vào các trang web của bạn
Google Analytics chỉ theo dõi các trang web chứa mã theo dõi Google Analytics. Bạn sẽ cần phải thêm mã này vào mỗi trang của trang web của bạn, một cách thủ công hoặc thông qua việc sử dụng các tệp nguồn hoặc các phương pháp khá.
Để truy cập mã theo dõi của bạn:
 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Từ trang Cài đặt Analytics, tìm cấu hình bạn muốn truy lại mã theo dõi cho nó. Xin vui lòng lưu ý rằng mã theo dõi là cụ thể cho từng cấu hình.
 3. Từ cột Cài đặt của cấu hình đó, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Ở phía trên bên phải hộp Thông tin Cấu hình Trang web Chính, nhấp vào Kiểm tra Trạng thái.
 5. Mã theo dõi của bạn có thể được sao chép và dán từ hộp văn bản trong phần hướng dẫn để thêm mã theo dõi.
Cài đặt cơ bản - Sao chép và dán đoạn mã đó vào cuối nội dung của bạn, ngay trước thẻcủa mỗi trang mà bạn dự định theo dõi. Nếu bạn sử dụng một tệp nguồn hoặc bản mẫu phổ biến, bạn có thể nhập nó tại đây.
  Nếu bạn dùng Blogspot - Blogger thì đăng nhập và vào mục bố cục rồi chọn "chỉnh sửu HTML" rồi chèn đoạn mã này vào trên thẻ body cuối cùng trong trang chinh sửu HTML
Bạn sẽ cần phải cập nhật "xxxx-x" trong ví dụ trên bằng số tài khoản Google Analytics riêng của bạn. Bạn có thể truy cập toàn bộ mã theo dõi được cá nhân hoá của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Tôi có thể tìm mã theo dõi của tôi ở đâu?
Khi bạn dã hoàn thành bước này, Google Analytics sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập. BẠn sẽ có thể thấy dữ liệu trong các báo cáo của bạn trong vòng 24 giờ.
Các trang web định hướng cơ sở dữ liệu - Chèn mã theo dõi trên trang index.php của bạn hoặc trang tương đương (ví dụ: default.php, index.cfm).
Các trang web có khung - Một trang web có nhiều khung sẽ tạo ra nhiều lần xem trang: một cho trang khung chính (chứa thẻ FRAMESET hoặc IFRAME trong mã HTML của nó), và một cho mỗi trang được hiển thị trong một khung. Kết quả là, số lần xem trang có thể hơi tăng giả tạo. Ngay cả khi một trang trên trang web của bạn chỉ xuất hiện như một khung cho một trang khác, chúng tôi vâbx khuyên bạn nên gắn thẻ nó với toàn bộ mã theo dõi. Nếu một khách truy cập đến trang đó thông qua một công cụ tìm kiếm hoặc một liên kết trực tiếp từ một trang web khác và trang đó không chứa mã theo dõi, các thông tin về giới thiệu, từ khoá và/hoặc chiến dịch từ nguồn đó sẽ bị mất.
Xin vui lòng xem Làm thế nào để tôi diễn đạt các báo cáo cho một trang web có khung?
Bước 5 - Liên kết với tài khoản AdWords của bạn (nếu có)
Đối với các nhà quảng cáo AdWords, Google Analytics hiện có thể nhập dữ liệu chi phí từ các chiến dịch AdWords. Để liên kết các tài khoản AdWords và Analytics của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn và làm theo các bước dưới tab Analytics.
Bước 6 - Tạo các mục tiêu và kênh
Nếu trang web của bạn được từ khoá để đưa khách truy cập đến một trang cụ thể, chẳng hạn một trang mua hàng hoặc đăng ký email, bạn có thể theo dõi số chuyển đổi thành công bằng cách sử dụng các mục tiêu và các kênh trong Google Analytics.
 • Mục tiêu là một trang web mà khách truy cập đến khi họ thực hiện việc mua hàng hoặc hoàn thành một hành động mong muốn khác, chẳng hạn đăng ký hoặc tải xuống.
 • Kênh tương ứng với đường đi mà bạn muốn khách truy cập đi qua để đến mục tiêu. Việc xác định các trang này cho phép bạn thấy được khách truy cập rời bỏ mục tiêu thường xuyên như thế nào (và thay vào đó họ đi đâu) và giá trị của mục tiêu.
Mỗi cấu hình có thể có đến 4 mục tiêu, với một kênh định sẵn cho mỗi mục tiêu. Để thiết lập các mục tiêu và kênh:
Nhập Thông tin về Mục tiêu:
 1. Từ trang Cài đặt Analytics, hãy tìm cấu hình mà bạn sẽ tạo mục tiêu cho nó và nhấp vào Chỉnh sửa.
 2. Chọn một trong 4 ô mục tiêu có sẵn có cấu hình đó và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhập URL Mục tiêu. Việc trang này được truy cập đánh dấu một chuyển đổi thành công. Ví dụ: trang xác nhận đăng ký, trang thực hiện thanh toán, hoặc trang cảm ơn.
 4. Nhập Tên Mục tiêu như nó sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Analytics của bạn.
 5. Bật mục tiêu Mở hoặc Tắt. Sụ lựa chọn này sẽ quyết định liệu Google Analytics có theo dõi mục tiêu chuyển đổi này vào lúc này hay không. Thông thường, bạn sẽ muốn đặt lựa chọn Mục tiêu Hoạt động thành Mở.
Sau đó, hãy Xác định một kênh bằng cách làm theo các bước sau:
 1. Nhập URL của trang đầu tiêu của kênh chuyển đổi của bạn. Trang này sẽ là một trang phổ biến cho tất cả người dùng để hướng họ đến thẳng Mục tiêu của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang theo dõi lưu lượng người dùng thông qua các trang thanh toán của bạn, đừng bao gồm một trang sản phẩm như một bước trong kênh của bạn.
 2. Nhập Tên cho bước này.
 3. Nếu bước này là một Bước bắt buộc trong quá trình chuyển đổi, hãy chọn hộp kiểm bên phải bước đó. Nếu hộp kiểm này được chọn, những người dùng đến được trang mục tiêu của bạn mà không đi qua trang kênh này sẽ không được tính là chuyển đổi.
 4. Tiếp tục nhập các bước mục tiêu cho đến khi kênh của bạn được xác định hoàn toàn. Bạn có thể nhập tối đa 10 bước, hoặc chỉ một bước duy nhất.
Cuối cùng, hãy định cấu hình Các cài đặt khác bằng cách làm theo các bước sau:
 1. Nếu các URL được nhập trên đây Phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy chọn hộp kiểm.
 2. Nhập một Giá trị mục tiêu. Giá trị này được sử dụng trong các tính toán ROI của Google Analytics.
 3. Nhấp vào Lưu Thay đổi để tạo Mục tiêu và kênh này, hoặc Huỷ để thoát ra mà không lưu lại.
Xin vui lòng xem các bài viết sau để biết thêm thông tin về việc thiết lập các mục tiêu:
 • Làm thế nào để tôi phân biệt các bước của mục tiêu và kênh của tôi nếu các URL của tôi được tạo theo kiểu động?
 • Làm thế nào để tôi phân biệt các bước của mục tiêu và kênh của tôi nếu các URL của trang web của tôi là giống hệt nhau?
 • Làm thế nào để tôi theo dõi một mục tiêu là một liên kết đi ra?
 • Làm thế nào để tôi theo dõi một mục tiêu là một tệp tải xuống (ví dụ: các tệp PDF, AVI, hoặc WMV)?
Bước 7 - Gắn thẻ các chiến dịch quảng cáo của bạn
Lưu ý cho người dùng AdWords: Nếu bạn chỉ theo dõi các chiến dịch AdWords, bạn có thể bỏ qua bước này. Khi bạn đã liên kết các tài khoản AdWords và Analytics của bạn, các từ khoá AdWords được tự động gắn thẻ với các biến theo dõi bắt buộc.
VIệc gắn thẻ các quảng cáo trực tuyến của bạn là một điều kiện quan trọng để cho phép Google Analytics cho bạn thấy những hoạt động tiếp thị nào thực sự thành công. Gắn thẻ bao gồm việc chèn và xác định các biến cụ thể vào các liên kết dẫn đến trang web của bạn.
Nói chung, bạn cần phải gắn thẻ tất cả các liên kết từ khoá trả tiền của bạn, các biểu ngữ và các quảng cáo khác của bạn, và các liên kết bên trong các email quảng cáo của bạn, ngoại trừ những liên kết được gắn thẻ tự động trong Google AdWords. May thay, quá trình gắn thẻ diễn ra trôi chảy khi bạn biết cách để phân biệt các chiến dịch của bạn. Ngoài ra, công cụ Xây dựng URL làm dễ dàng để gắn thẻ các liên kết của bạn.
Để xem giải thích đầy đủ về việc gắn thẻ các liên kết của bạn, xin vui lòng đọc Làm thế nào để tôi gắn thẻ các liên kết của tôi? Nếu bạn muốn bắt đầu nhanh, hãy tham khảo bảng dưới đây.
BiếnTênMô tả
utm_sourceNguồnMọi giới thiệu đến một trang web đều có một nguồn gốc, hoặcnguồn . Ví dụ về các nguồn là công cụ tìm kiếm Google, công cụ tìm kiếm AOL, tên của một bản tin, hoặc tên của một trang web giới thiệu.
utm_mediumPhương tiệnPhương tiện giúp nói rõ về nguồn; cùng với nhau, nguồn và phương tiện cung cấp các th cụ thể về nguồn gốc của một giới thiệu. Ví dụ: trong trường hợp nguồn là công cụ tìm kiếm Google, phương tiện có thể là "giá mỗi nhấp chuột", chỉ ra một liên kết được tài trợ mà nhà quảng cáo đã trả tiền cho nó, hoặc "có hệ thống", chỉ ra một liên kết trong các kết quả của công cụ tìm kiếm miễn phí. Trong trường hợp nguồn là bản tin, ví dụ về phương tiện bao gồm "email" và "in ấn".
utm_termThuật ngữThuật ngữ hoặc từ khoá là từ hoặc cụm từ mà người dùng gõ vào một công cụ tìm kiếm.
utm_contentNội dungKích thước của nội dung mô tả phiên bản của một quảng cáo mà khách truy cập nhấp vào. Nó được sử dụng trong quảng cáo được nhắm mục tiêu theo nội dung và Thử nghiệm (A/B) về Nội dung để xác định phiên bản quảng cáo nào có hiệu quả nhất trong việc thu hút những sự dẫn đầu sinh lợi.
utm_campaignChiến dịchKích thước của chiến dịch phân biệt các quảng cáo về sản phẩm như "Bán xe Trượt tuyết có Động cơ" hoặc các chiến dịch khẩu hiệu như "Khoẻ Mạnh Suốt Mùa Hè".
Một ví dụ về URL:
http://vntim.blogspot.com/?utm_source=google&utm_medium=ppc &utm_term=exampleword &utm_content=campaign1 &utm_campaign=exampleproduct
Bước 8 - Tạo các Bộ lọc
Một bộ lọc được sử dụng để bao gồm, loại trừ, hoặc thay đổi cách trình bày của các thông tin nhất định trong một báo cáo.
Các bộ lọc không phải là bắt buộc, nhưng việc sử dụng chúng sẽ giúp bạn xác định những dữ liệu nào mà bạn sẽ xem và bạn sẽ xem dữ liệu đó như thế nào. Do các bộ lọc ảnh hưởng đến cách dữ liệu được hiển thị trong các báo cáo của bạn, quan trọng là phải thiết lập chúng càng sớm càng tốt. Các bộ lọc được thêm sau khi tài khoản của bạn bắt đầu thu thập dữ liệu sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu cũ của bạn.
Bạn sẽ muốn tạo bộ lọc nếu:
 • bạn chỉ muốn xem báo cáo cho một tên miền phụ hoặc thư mục phụ nhất định
 • bạn muốn loại trừ lưu lượng truy cập từ những người hoặc những nơi nhất định
 • các tham số động của bạn có thể đọc được dễ dàng hơn như các xâu văn bản miêu tả
Có một số lý do khiến bạn muốn có các bộ lọc, nhưng nếu không lý do nào sau đây phù hợp với bạn, bạn có thể chuyển tới bước tiếp theo một cách an toàn.
Một bộ lọc bao gồm:
 • Tên bộ lọc
 • Loại bộ lọc bạn muốn triển khai
 • Trường bộ lọc bị ảnh hưởng. Các thông tin khác về các trường này có sẵn từ Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi: Các trường bộ lọc tương ứng với những thông tin nào?
 • Dạng bộ lọc là một xâu ký tự mà sẽ được kết hợp với trường bộ lọc. Trường này sử dụng các biểu thức bình thường, một cú pháp đặc biệt sử dụng các ký hiệu đại diện và các xâu văn bản để kết hợp. Xin vui lòng đọc Các biểu thức thông thường là gì? để xem các hướng dẫn và mẹo.
Để tạo một bộ lọc:
 1. Nhấp vào liên kết Quản lý Bộ lọc từ trang Cài đặt Analytics.
 2. Nhấp vào Thêm Bộ lọc.
Các Loại bộ lọc
Analytics cung cấp các bộ lọc được xác định sẵn, hữu dụng cho các hoạt động phổ biến, cũng như một số bộ lọc tuỳ chỉnh.
Các bộ lọc được xác định sẵn:
 1. Loại trừ tất cả các nhấp chuột từ một tên miền (tên máy chủ lưu trữ): hãy sử dụng bộ lọc này để loại trừ các nhấp chuột được tạo từ một mạng lưới cụ thể, chẳng hạn mạng công việc nội bộ của bạn.
 2. Loại trừ tất cả các nhấp chuột từ một địa chỉ IP: bộ lọc này làm việc để loại trừ các nhấp chuột từ những nguồn nhất định. Bạn có thể nhập một địa chỉ IP duy nhất, hoặc một dải các địa chỉ
 3. Chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ một thư mục phụ: hãy sử dụng bộ lọc này nếu bạn chỉ muốn một cấu hình báo cáo về một thư mục phụ cụ thể (chẳng hạnvntim.blogspot.com/Labs)
Các bộ lọc tuỳ chỉnh:
 • Mẫu Loại trừ: Loại bộ lọc này loại trừ các dòng (số lần truy cập) của tệp nhật ký phù hợp với Dạng Bộ lọc. Sự phù hợp của các dòng này được bỏ qua về tổng thể; ví dụ: một bộ lọc loại trừ Netscape cũng sẽ loại trừ tất cả các thông tin khác trong dòng nhật ký này, chẳng hạn khách truy cập, đường dẫn, giới thiệu, và thông tin tên miền.
 • Mẫu Bao gồm: Loại bộ lọc nào bao gồm các dòng (các hiển thị) của tệp nhật ký phù hợp với Dạng Bộ lọc. Tất cả các hiển thị không phù hợp sẽ được bỏ qua và bất kỳ dữ liệu nào trong các hiển thị không phù hợp sẽ không có sẵn cho các báo cáo của Urchin.
 • Tìm kiếm & Thay thế: Đây là một bộ lọc đơn giản mà có thể được sử dụng để tìm kiếm một kiểu mẫu trong một trường và thay thể kiểu mẫu tìm được bằng một hình thức luân phiên khác.
 • Bảng Tra cứu: Việc chọn bộ lọc này cho phép bạn chọn một tên bảng tra cứu mà có thể được sử dụng để sắp xếp các mã thành các nhãn dễ hiểu cho mọi người. Ví dụ: bảng mẫu điện thoại sắp xếp các từ định danh nền tảng điện thoại viết tắt của tên mẫu và nhà sản xuất cho các trình duyệt web trên điện thoại.
 • Nâng cao: Loại bộ lọc này cho phép bạn xây dựng một trường từ một hoặc hai trường khác. Công cụ lọc nào sẽ áp dụng các loại bỏ trong hai trường Trích xuất cho các trường được xác định và sau đó xây dựng một trường bằng cách sử dụng biểu thức Khối mã lệnh. Hãy đọc bài viết Các Bộ lọc Nâng cao để biết thêm thông tin.
 • Chữ hoa / Chữ thường: Chuyển đổi nội dung của trường thành toàn bộ chữ hoa hoặc toàn bộ chữ thường. Các bộ lọc này chỉ ảnh hưởng đến chữ cái, và sẽ không ảnh hưởng đến các ký tự hoặc chữ số.
Các công dụng phổ biến
Chỉ báo cáo lưu lượng truy cập cho một tên miền phụ - Nếu bạn có mã theo dõi của bạn trên toàn bộ tên miền của bạn, nhưng bạn muốn xem các báo cáo về một tên miền phụ cụ thể trên tên miền đó, bạn có thể tạo một bộ lọc để chỉ bao gồm lưu lượng truy cập đến tên miền phụ của bạn.
Loại Bộ lọc: Bộ lọc tuỳ chỉnh > Bao gồm
Trường Bộ lọc: Tên Máy chủ Lưu trữ
Dạng Bộ lọc: tenmienphu\.example\.com
Phân biệt chữ hoa chữ thường: Không

Việc này sẽ loại trừ tất cả lưu lượng truy cập không nằm trên tên miềntenmienphu.example.com.
Loại trừ các địa chỉ IP nội bộ - Nếu bạn muốn loại trừ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP nội bộ, để các lần truy cập của chính bạn và của các nhân viên của bạn không hiển thị trong các báo cáo của bạn, hãy nhập địa chỉ IP của bạn trong trường dưới đây. Bạn cũng có thể lọc ra một dải địa chỉ, như trong ví dụ thứ hai. Hãy nhớ sử dụng các biểu thức thông thường trong trường Địa chỉ IP.
Loại Bộ lọc: Loại trừ tất cả lưu lượng truy cập từ một địa chỉ IP
Địa chỉ IP: 99\.999\.999\.9

hoặc, để lọc một dải từ 192.168.1.1 đến 192.168.125:
Loại Bộ lọc: Loại trừ tất cả lưu lượng truy cập từ một địa chỉ IP
Địa chỉ IP: ^192\.168\.1\.([1-9]|[1-9][0-9 ]|1[01][0-9]|12[0-5])$
Bước 9 - Cấp quyền truy cập cho những người dùng khác
Google Analytics cung cấp khả năng để thêm bất kỳ số lượng người dùng nào vào tài khoản của bạn, và để cấp quyền truy cập có cấp độ khác nhau vào các báo cáo của bạn..
Cấp quyền truy cập cấu hình
Để cấp quyền truy cập cho một người dùng khác, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây. Xin vui lòng lưu ý rằng các người dùng khác sẽ cần phải tạo một Tài khoản Google miễn phí để được cấp quyền truy cập.
 1. Nhấp vào Quản lý Quyền Truy cập.
 2. Nhấp vào Thêm.
 3. Nhập địa chỉ email, họ tên của người dùng.
 4. Chọn Loại quyền truy cập cho người dùng này: Chỉ xem báo cáo, hoặc Quản trị viên Tài khoản, cho phép người dùng chỉnh sửa các cài đặt tài khoản.
 5. Nếu bạn chọn Chỉ xem báo cáo, hãy chọn các cấu hình mà người dùng này sẽ có quyền truy cập vào (xin hãy lưu ý rằng các Quản trị viên Tài khoản có quyền truy cập tất cả các cấu hình). Các báo cáo cho những cấu hình không được chọn sẽ không có sẵn cho người dùng này.
 6. Nhấp vào Thêm để di chuyển các cấu hình này vào danh sách Cấu hình Trang web được Chọn.
 7. Nhấp vào Kết thúc để tạo người dùng mới.
Bước 10 - Kích hoạt tính năng theo dõi giao dịch thương mại điện tử
Với một số bổ sung đơn giản cho trang xác nhận của bạn, Google Analytics có thể tự động phát hiện và ghi lại thông tin về giao dịch và sản phẩm. Các thông tin bắt buộc được đặt vào một biểu mẫu ẩn và được phân tách thành thông tin về giao dịch và về sản phẩm. Hầu hết các hệ thống thương mại điện tử định hướng khuôn mẫu có thể được sửa đổi để bao gồm thông tin này trong trang xác nhận.
Bạn cũng cần phải kích hoạt tính năng báo cáo thương mại điện tử cho cấu hình trang web của bạn:
 • Từ trang Cài đặt Analytics, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh cấu hình mà bạn muốn kích hoạt.
 • Nhấp vào Chỉnh sửa từ hộp Thông tin Cấu hình Trang web Chính
 • Thay đổi nút radio Trang web Thương mại Điện tử từ Không thành .
Ghi các thông tin bắt buộc
Các dòng sau cần được ghi bởi công cụ của bạn ở đâu đó trong trang xác nhận, dưới mã theo dõi. Mọi thông tin trong các dấu ngoặc vuông phải được thay bằng các giá trị trên thực tế, như được mô tả trong Làm thế nào để tôi theo dõi các giao dịch thương mại điện tử?
Tham khảo Làm thế nào để tôi theo dõi các giao dịch thương mại điện tử? để xem các hướng dẫn khác về việc ghi thông tin giao dịch vào các trang xác nhận của bạn.
Thông tin khác
Theo dõi các giao dịch trên các tên miền và tên miền phụ - Nếu bạn đang theo dõi các giao dịch diễn ra trên một tên miền hoặc tên miền phụ khác với trang web chính của bạn, hãy đọc Làm thế nào để tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi giỏ mua hàng của một bên thứ ba? để xem hướng dẫn về việc cập nhật mã theo dõi của bạn.
Tính tương thích của giỏ mua hàng của bên thứ ba - Google Analytics sử dụng công nghệ cookie của bên thứ nhất để theo dõi khách truy cập và tạo các báo cáo. Các cookie của bên thứ nhất yêu cầu mã JavaScript phải được gọi từ mỗi trang web để tránh vi phạm các cài đặt bảo mật trong các trình duyệt web của những khách truy cập của bạn. Nếu bạn có thể chỉnh sửa mã nguồn của trang web giỏ mua hàng và thêm mã theo dõi Google Analytics vào, bạn sẽ có thể sử dụng nó với Google Analytics.
VnTim™ theo huong dan cua Google Analytics


Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com