Tạo thanh cuộn bài viết vô hạn giống Facebook, Twitter

Cách sử dụng thanh cuộn bài viết vô hạn giống như Facebook, Twitter sử dụng đặt biệt hữu ích với những nội dung bài viết dài, cái này các mạng xã hội hay làm vì nó giúp duyệt web nhanh hơn,để sử dụng thủ thuật khá hay này cho blogspot chúng ta cần sử dụng Ajax Infinite Scroll jQuery plugin do namkna phát triển


1. Live Demo: Tại đây
Video Demo:
 2. Tính năng của thủ thuật này:

1. Tải nhanh hơn
2. Hiển thị nội dung tăng lên nhiều lần so với dạng truyền thống,
3. Trực quan hơn với độc giả xem bằng các thiết bị cảm ứng.
4. Thích hợp nhất cho blog sử dụng nhiều hình ảnh nặng
5. Danh mục chính được đơn giản hóa
6. Cam kết sử dụng cao hơn

3. Cách làm: Có 2 cách để làm thủ thuật này:
Cách 1: cách này nhanh hơn nhưng chỉ áp dụng được trên trang chủ, trang nhãn và trang lưu trữ
Cách 2: Hiển thị được trên trang chủ, trang bài viết, trang nhãn, trang lưu trữ
Đặng nhập Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => Dán đoạn code sau vào:

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js'></script><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function($){'use strict';Date.now=Date.now||function(){return+new Date()};$.ias=function(g){var h=$.extend({},$.ias.defaults,g);var i=new $.ias.util();var j=new $.ias.paging(h.scrollContainer);var k=(h.history?new $.ias.history():false);var l=this;function init(){var d;j.onChangePage(function(a,b,c){if(k){k.setPage(a,c)}h.onPageChange.call(this,a,c,b)});reset();if(k&&k.havePage()){stop_scroll();d=k.getPage();i.forceScrollTop(function(){var a;if(d>1){paginateToPage(d);a=get_scroll_threshold(true);$('html, body').scrollTop(a)}else{reset()}})}return l}init();function reset(){hide_pagination();h.scrollContainer.scroll(scroll_handler)}function scroll_handler(){var a,scrThreshold;a=i.getCurrentScrollOffset(h.scrollContainer);scrThreshold=get_scroll_threshold();if(a>=scrThreshold){if(get_current_page()>=h.triggerPageThreshold){stop_scroll();show_trigger(function(){paginate(a)})}else{paginate(a)}}}function stop_scroll(){h.scrollContainer.unbind('scroll',scroll_handler)}function hide_pagination(){$(h.pagination).hide()}function get_scroll_threshold(a){var b,threshold;b=$(h.container).find(h.item).last();if(b.size()===0){return 0}threshold=b.offset().top+b.height();if(!a){threshold+=h.thresholdMargin}return threshold}function paginate(d,e){var f;f=$(h.next).attr('href');if(!f){if(h.noneleft){$(h.container).find(h.item).last().after(h.noneleft)}return stop_scroll()}if(h.beforePageChange&&$.isFunction(h.beforePageChange)){if(h.beforePageChange(d,f)===false){return}}j.pushPages(d,f);stop_scroll();show_loader();loadItems(f,function(a,b){var c=h.onLoadItems.call(this,b),curLastItem;if(c!==false){$(b).hide();curLastItem=$(h.container).find(h.item).last();curLastItem.after(b);$(b).fadeIn()}f=$(h.next,a).attr('href');$(h.pagination).replaceWith($(h.pagination,a));remove_loader();hide_pagination();if(f){reset()}else{stop_scroll()}h.onRenderComplete.call(this,b);if(e){e.call(this)}})}function loadItems(b,c,d){var e=[],container,startTime=Date.now(),diffTime,self;d=d||h.loaderDelay;$.get(b,null,function(a){container=$(h.container,a).eq(0);if(0===container.length){container=$(a).filter(h.container).eq(0)}if(container){container.find(h.item).each(function(){e.push(this)})}if(c){self=this;diffTime=Date.now()-startTime;if(diffTime<d){setTimeout(function(){c.call(self,a,e)},d-diffTime)}else{c.call(self,a,e)}}},'html')}function paginateToPage(a){var b=get_scroll_threshold(true);if(b>0){paginate(b,function(){stop_scroll();if((j.getCurPageNum(b)+1)<a){paginateToPage(a);$('html,body').animate({'scrollTop':b},400,'swing')}else{$('html,body').animate({'scrollTop':b},1000,'swing');reset()}})}}function get_current_page(){var a=i.getCurrentScrollOffset(h.scrollContainer);return j.getCurPageNum(a)}function get_loader(){var a=$('.ias_loader');if(a.size()===0){a=$('<div class="ias_loader">'+h.loader+'</div>');a.hide()}return a}function show_loader(){var a=get_loader(),el;if(h.customLoaderProc!==false){h.customLoaderProc(a)}else{el=$(h.container).find(h.item).last();el.after(a);a.fadeIn()}}function remove_loader(){var a=get_loader();a.remove()}function get_trigger(a){var b=$('.ias_trigger');if(b.size()===0){b=$('<div class="ias_trigger"><a href="#">'+h.trigger+'</a></div>');b.hide()}$('a',b).off('click').on('click',function(){remove_trigger();a.call();return false});return b}function show_trigger(a){var b=get_trigger(a),el;el=$(h.container).find(h.item).last();el.after(b);b.fadeIn()}function remove_trigger(){var a=get_trigger();a.remove()}};$.ias.defaults={container:'.blog-posts',scrollContainer:$(window),item:'.post-outer',pagination:'#blog-pager',next:'#blog-pager-older-link a',loader:'<img src="http://1.bp.blogspot.com/-luorIIJzBBo/USnR6gOh-1I/AAAAAAAAJ_c/VEh_iQfKHqE/s1600/loading.gif"/>',loaderDelay:600,triggerPageThreshold:8,trigger:'Load more Posts',thresholdMargin:-500,history:true,onPageChange:function(){},beforePageChange:function(){},onLoadItems:function(){},onRenderComplete:function(){ FB.XFBML.parse(); gapi.plusone.go(); twttr.widgets.load(); _gaq.push(['_trackPageview']); },customLoaderProc:false};$.ias.util=function(){var c=false;var d=false;var e=this;function init(){$(window).load(function(){c=true})}init();this.forceScrollTop=function(a){$('html,body').scrollTop(0);if(!d){if(!c){setTimeout(function(){e.forceScrollTop(a)},1)}else{a.call();d=true}}};this.getCurrentScrollOffset=function(a){var b,wndHeight;if(a.get(0)===window){b=a.scrollTop()}else{b=a.offset().top}wndHeight=a.height();return b+wndHeight}};$.ias.paging=function(){var c=[[0,document.location.toString()]];var d=function(){};var e=1;var f=new $.ias.util();function init(){$(window).scroll(scroll_handler)}init();function scroll_handler(){var a,curPageNum,curPagebreak,scrOffset,urlPage;a=f.getCurrentScrollOffset($(window));curPageNum=getCurPageNum(a);curPagebreak=getCurPagebreak(a);if(e!==curPageNum){scrOffset=curPagebreak[0];urlPage=curPagebreak[1];d.call({},curPageNum,scrOffset,urlPage)}e=curPageNum}function getCurPageNum(a){for(var i=(c.length-1);i>0;i--){if(a>c[i][0]){return i+1}}return 1}this.getCurPageNum=function(a){a=a||f.getCurrentScrollOffset($(window));return getCurPageNum(a)};function getCurPagebreak(a){for(var i=(c.length-1);i>=0;i--){if(a>c[i][0]){return c[i]}}return null}this.onChangePage=function(a){d=a};this.pushPages=function(a,b){c.push([a,b])}};$.ias.history=function(){var e=false;var f=false;function init(){f=!!(window.history&&history.pushState&&history.replaceState);f=false}init();this.setPage=function(a,b){this.updateState({page:a},'',b)};this.havePage=function(){return(this.getState()!==false)};this.getPage=function(){var a;if(this.havePage()){a=this.getState();return a.page}return 1};this.getState=function(){var a,stateObj,pageNum;if(f){stateObj=history.state;if(stateObj&&stateObj.ias){return stateObj.ias}}else{a=(window.location.hash.substring(0,7)==='#/page/');if(a){pageNum=parseInt(window.location.hash.replace('#/page/',''),10);return{page:pageNum}}}return false};this.updateState=function(a,b,c){if(e){this.replaceState(a,b,c)}else{this.pushState(a,b,c)}};this.pushState=function(a,b,c){var d;if(f){history.pushState({ias:a},b,c)}else{d=(a.page>0?'#/page/'+a.page:'');window.location.hash=d}e=true};this.replaceState=function(a,b,c){if(f){history.replaceState({ias:a},b,c)}else{this.pushState(a,b,c)}}}})(jQuery);
//]]>
</script><script>jQuery.ias();</script>

Chúc bạn thành công
Nguồn: Namkna Blog

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com