Tạo menu giống trang theothao.zing.vn


Bài viết này được anh Fandung viết mình giới thiệu lại cho các bạn. Lần trước mình giới thiệu Menu ngang dạng này nhưng là tích hợp với biểu tượng các lá cờ không giống với trang thể thao.zing.vn do vậy hôm nay hình sẽ hướng dẫn lại menu mới giống hơn:
Xem DEMO : menu Zthethao

* Sau đây là code của thủ thuật :
1. Vào bố cục
2. Vào phần tử trang
3. Tạo 1 widget HTML/javascript và dán code bên dưới vào:
<style type="text/css">
.hide {display:none;}
#kmenu
{
  font-size:12px;
  height: 80px;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-ReV91idYgLQ/T3av04yLVGI/AAAAAAAAAws/i2mxfk0cCrQ/s1600/menu-bg-namkna-blogspot.gif) repeat-x;
}
#kmenu .kmenu-r
{
  height: 80px;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-Ytlsb0rDJQg/T3av2ePVrOI/AAAAAAAAAw8/PawrOPx-JxQ/s1600/menu-right-bg-namkna-blogspot.gif) no-repeat top right;
}
#kmenu .kmenu-l
{
  height: 80px;
  background: url(http://1.bp.blogspot.com/-XZmtfkGskHE/T3av1u2c24I/AAAAAAAAAw0/dEDJM_NxUOg/s1600/menu-left-bg-namkna-blogspot.gif) no-repeat top left;
}
#kmenu .homepage
{
  padding: 20px 0px 0px 8px;
  width: 78px;
  float: left;
}
#kmenu .homepage a
{
  font-weight: bold;text-decoration: none;
}
#kmenu .homepage a:hover
{
  color: #f68121;
  text-decoration: none;
}
#kmenu .mnav
{
  width: 800px;
  float: left;
  padding: 17px 0 0 20px;
}
#kmenu .mnav ul.zlstmnav
{
  list-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  position: relative;
  height: 28px;
}
#kmenu .mnav .zlstmnav li
{
  list-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  float: left;
}
#kmenu .mnav .zlstmnav li a
{
  float: left;
  display: block;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  padding: 0 0 0 0px;
  height: 27px;
  line-height: 27px;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  font-family: Arial;
}
#kmenu .mnav .zlstmnav li a span
{
  float: left;
  display: block;
  padding: 0 0px 0 20px;
}
#kmenu .mnav .zlstmnav li a:hover, #kmenu .mnav .zlstmnav li.selected a
{
  margin-top: 1px;
  height: 26px;
  line-height: 26px;
  background: #2e2e2e url(http://2.bp.blogspot.com/-jTnFKjff5BA/T3av3sjgPRI/AAAAAAAAAxE/d2Nd7PatN_M/s1600/nav-left-bg-namkna-ngoctra.gif) no-repeat top left;
}
#kmenu .mnav .zlstmnav li.first a:hover
{
  background: #2e2e2e url(http://2.bp.blogspot.com/-rJFLdQeJjyw/T3av5HKvfEI/AAAAAAAAAxM/KpiFCxfKuPg/s1600/nav-left-home-namkna-blogspot.gif) no-repeat top left;
}
#kmenu .mnav .zlstmnav li a:hover span, #kmenu .mnav .zlstmnav li.selected a span
{
  background: url(http://3.bp.blogspot.com/-6mpPSFWk9ck/T3av6CgqHyI/AAAAAAAAAxU/Bc4Pr3G7-6A/s1600/nav-right-bg-blogspot.gif) no-repeat top right;
  padding: 0 23px 0 23px;
}
#kmenu .submenu
{
  padding-left: 15px;
 padding-top: 3px;
}
#kmenu .submenu li
{
  float: left;list-style: none;
}
#kmenu .submenu li a
{
  color: #fff;
  display: block;
  padding-right: 15px;
  text-decoration:none;
}
#kmenu .submenu li a:hover
{
       color: #f68121;
 background:url(http://1.bp.blogspot.com/-NWKo80j88fQ/T3avz9YcW0I/AAAAAAAAAwk/TqQyzqKRP6o/s1600/icon-li-namkna-blogspot.png) no-repeat left;
 padding-left:14px;
}
#sub_FormSearch {float:right;}

#sub_FormSearch {
 padding:0 0px 3px 20px;
 background:url(http://3.bp.blogspot.com/-0FpMvN3R19M/T3av7qKX26I/AAAAAAAAAxc/hgIxoRoHFgw/s1600/search-bg-namkna-blogspot.png) no-repeat top left;
 height:24px;
}
#sub_FormSearch .search {

 width: 200px;
 height: 25px;
    margin:0;
    padding:0;

 }
#sub_FormSearch input {

 width: 180px;
 height: 18px;
 margin: 1px 0 0 0;

 font: normal normal normal 11px/15px Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
 color: #fff;
    border:none;
 background-color: transparent;
 }
#sub_FormSearch .search-submit, #sub_FormSearch .button {
 display: none;
 }

</style>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/66256041/Menu/namkna-blogspot/kMenu.js" type="text/javascript"></script>
<div id="kmenu">
  <div class="kmenu-r">
    <div class="kmenu-l">
      <div class="kmenu-c">
        <div class="homepage"><a href="http://namkna.blogspot.com">namkna</a></div>

 <div id="mn1" class="mnav">
          <ul class="zlstmnav">
            <li class="selected"><a id="mn_home" href=""></a></li>
            <li class=""><a id="mn_1" href="#"><span>Menu 1</span></a></li>
            <li class=""><a id="mn_2" href="#"><span>Menu 2</span></a></li>
            <li class=""><a id="mn_3" href="#"><span>Menu 3</span></a></li>
            <li class=""><a id="mn_4" href="#"><span>Menu 4</span></a></li>
            <li class=""><a id="mn_5" href="#"><span>Menu 5</span></a></li>
            <li class=""><a id="mn_6" href="#"><span>Menu 6</span></a></li>
    </ul>

          <div class="submenu">
     <div id="main"></div>
            <div id="sub_FormSearch" class="">
 <div class="search" id="search-">
               <form action='/search/' class='search-form' id='search-form-' method='get'>
    <input class="search-text" id="search-text-" name="q" onBlur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Search on this site...&quot;;}" onFocus="if (this.value == &quot;Search on this site...&quot;) {this.value = &quot;&quot;}" tabindex="7" type="text" value="Search on this site..." />
    <input class="search-submit button" id="search-submit-" name="submit" tabindex="8" type="submit" value="Search" />
   </form>
            </div></div>

 <div id="sub_home" class="hide" title="0">
                <ul>
     <li><a href="#">Blogger</a> </li>
     <li><a href="#">Wordpress</a> </li>
     <li><a href="#">Joomla</a> </li>
   </ul>
              </div>

            <div id="sub_1" class="hide" title="0">
              <ul style="padding-left: 0px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 1.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 1.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 1.3</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div id="sub_2" class="hide" title="0">
              <ul style="padding-left: 0px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 2.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 2.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 2.3</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div id="sub_3" class="hide" title="10">
              <ul style="padding-left: 10px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 3.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 3.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 3.3</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div id="sub_4" class="hide" title="190">
    <ul style="padding-left: 190px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 4.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 4.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 4.3</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div id="sub_5" class="hide" title="260">
   <ul style="padding-left: 260px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 5.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 5.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 5.3</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div id="sub_6" class="hide" title="320">
              <ul style="padding-left: 320px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 6.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 6.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 6.3</a></li>
              </ul>
            </div>

          </div>
        </div>
        <div class="clear">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  kMenu.Init('kmenu',o_ChannelRoot);
</script>
Trong đó:
-thay thê # thành liên kết đến trang, nhãn hoặc bài viết
- Thay thế các Sub menu thành tên của các bài viết
Ví dụ với Các bài viết về Thủ thuật Blog trong blogger trên namkna sẽ như sau:


- Các bạn nên Download File JS TẠI ĐÂYhttp://data.fandung.com/blog/demo/zthetheo-menu/Zmenu/kMenu.js về và Upload lên Host riêng 
- Các bạn nên Downloand các file ảnh về Upload lên trang của mình sau đó thay vào để phòng link ảnh bên Zing die bạn có thể Downland file ảnh TẠI ĐÂY sau khi download về thay vào tên tương ứng là được
4. Save widget

- 1 vài lưu ý :

* Code CSS :
#kmenu .mnav
{
  width: 800px;
  float: left;
  padding: 17px 0 0 20px;
}
800px là độ rộng của vùng hiển thị sub menu, kể cả vùng hiển thị form search. Nếu độ rộng này lớn hơn độ rộng của vùng hiển thị của cả menu (hoặc độ rộng của blog) thì sẽ gặp 1 lỗi như bên dưới :
-thay đổi giá trị 800px lại cho thích hợp
* Căn lề trái cho submenu:
- nếu không căn lề trái (padding:left) thì các submenu đều nằm hết ở phía bên trái. Việc căn lền trái nhằm giúp cho submenu hiển thị ngay dưới menu chính. Ví dụ ta xem đọan code của submenu6
<div id="sub_6" class="hide" title="320">
              <ul style="padding-left: 320px;">
                <li><a href="#">Sub Menu 6.1</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 6.2</a></li>
                <li><a href="#">Sub Menu 6.3</a></li>
              </ul>
            </div>
- ta thấy giá trị padding-left ở đây là 320px, thoạt nhìn vô ta sẽ chỉnh ngay đọan code ở trong thẻ ul, nhưng thực chất file js lấy giá trị title=”320″ ở thẻ div để canh lề cho submenu. Vì thế các bạn muốn căn lề cho các sub thì thay đổi giá trị title. Còn giá trị ở thẻ ul chỉ nhằm giúp ta dễ hiểu hơn mà thôi.
- nếu submenu ở menu chính cuối cùng nằm gần phía bên phải quá sẽ đụng phải form search, và form search sẽ bị trồi xuống dưới như hình bên dưới :
- nếu mắc lỗi này các bạn chỉ việc giảm giá trị padding-left đi là ok.
Chúc các bạn thành công!

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com