Menu xổ dọc với màu tabs thay đổi cho blogger

Hôm nay namkna giới thiệu cho các bạn menu ngang xổ ngang có hiệu ứng thay đổi màu sắc cho mỗi tab khi di chuột. Nó sử dụng các hàm JavaScript đơn giản để tạo ra các hiệu ứng chuyển tiếp gọn gàng và sạch sẽ. Thay vì hiển thị các mục trình đơn phụ trong truyền thống thả dọc xuống danh sách, chúng tôi đã liên kết chúng với nhau để phù hợp với một dòng duy nhất. Không giống như các menu khác, tiện ích này sẽ dễ dàng phù hợp với bất kỳ mẫu BlogSpot mà không có xung đột thiết kế. Nó được đặt ở phần đầu blog của bạn để thu hút độc giả nhiều nhất. Menu hoạt động tốt trên tất cả các trình duyệt chính tức là: IE7 +, Safari, Chrome, Mozilla và Opera.
Menu xổ dọc với màu tabs thay đổi cho blogger
Hôm nay namkna giới thiệu cho các bạn menu ngang xổ ngang có hiệu ứng thay đổi màu sắc cho mỗi tab khi di chuột. Nó sử dụng các hàm JavaScript đơn giản để tạo ra các hiệu ứng chuyển tiếp gọn gàng và sạch sẽ. Thay vì hiển thị các mục trình đơn phụ trong truyền thống thả dọc xuống danh sách, chúng tôi đã liên kết chúng với nhau để phù hợp với một dòng duy nhất. Không giống như các menu khác, tiện ích này sẽ dễ dàng phù hợp với bất kỳ mẫu BlogSpot mà không có xung đột thiết kế. Nó được đặt ở phần đầu blog của bạn để thu hút độc giả nhiều nhất. Menu hoạt động tốt trên tất cả các trình duyệt chính tức là: IE7 +, Safari, Chrome, Mozilla và Opera.
Xem minh họa:          View Demo
Các bạn có thể xem ảnh minh họa:
Menu xổ dọc thay dổi màu tabs cho blogger
☼ Cách tiến hành:

1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed) => Xem vdeo:
4- Thêm đoạn code bên dưới vào sau thẻ <head>.
<script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/namkna-blogspot-menu-doc-xo-ngang/jquery-pack-colourful.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/namkna-blogspot-menu-doc-xo-ngang/jcarousel-colourful.js' type='text/javascript'> </script>
<script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/namkna-blogspot-menu-doc-xo-ngang/mt-colourful.js' type='text/javascript'></script> 
5- Bây giờ tìm thuộc tính quy định phần thân blog (body). Bạn có thể tìm kiếm nó với từ khóa là body { hoặc body{ . Nó thường có dạng như sau:
body { 
---
---
} 
- Và thêm 2 thuộc tính màu xanh vào như bên dưới: 
body { 
margin:0px;
padding:0px;
---
---
} 
6- Tìm kiếm đoạn code sau:
<body>
- Hoặc (với các mẫu simple của blogger thì như sau):
<body expr:class='&quot;loading&quot; + data:blog.mobileClass'>
=> Thêm vào ngay sau đoạn mã vừa tìm được
<!--START OF COLOURFUL TABS BY MBT-->
<style>
/*------- Colourful Tabs Menu by www.MyBloggerTricks.com -------*/
.MBT-Nav-container {
border: 1px solid #cfcfcf;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-UyWA2sj4nEo/ULVxuEOiSZI/AAAAAAAAASE/NlHKFJDMK8E/s1600/menu-bgd-namkna-blogspot-com.png) bottom left repeat-x;
  position: relative;
   margin: 0; padding: 0;
border: 1px solid #cfcfcf;
}
ul#nav {
  border-left: 1px solid #cfcfcf;
    border-right: 0px solid #cfcfcf;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-UyWA2sj4nEo/ULVxuEOiSZI/AAAAAAAAASE/NlHKFJDMK8E/s1600/menu-bgd-namkna-blogspot-com.png) bottom left repeat-x;
  position: relative;
  font-size: 12px; font-family: helvetica, arial, sans-serif;
  list-style: none; margin: 0 auto; padding: 0;
  width: 960px;
}
#nav ul {
   margin: 0;
  
}
:focus {
  outline: 0;
}
*html ul#nav { clear: both; height: 1%; }
ul#nav li a {
  display: block;
  float: left;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  line-height: 33px;
  padding: 0 13px 0 10px;
  color: #333;
  text-decoration: none;
  background: url(http://3.bp.blogspot.com/-C3Ih9t8MeYM/ULVyERGwPcI/AAAAAAAAASM/mRwcFiWxgeo/s1600/menu-rule-namkna-blogspot-com.png) right 2px no-repeat;
}
*html ul#nav li.top-link { float: left; margin: 0px 0 -13px 0; padding-top: 2px; }
*:first-child+html ul#nav li.top-link { float: left; margin: 0px 0 -13px 0; padding-top: 2px; }
ul#nav li a:hover, ul#nav li a.open { color: #fff; }
ul#nav li#mbt a:hover, ul#nav li#mbt a.open { background: #0f1f37; }
ul#nav li#link-entertainment a:hover, ul#nav li#link-entertainment a.open { background: #b70943; }
ul#nav li#link-news a:hover, ul#nav li#link-news a.open { background: #cf3c02; }
ul#nav li#link-life a:hover, ul#nav li#link-life a.open { background: #724375; }
ul#nav li#link-technology a:hover, ul#nav li#link-technology a.open { background: #02b0cf; }
ul#nav li#link-top10 a:hover, ul#nav li#link-top10 a.open { background: #353533; }
ul#nav li#links-1 a:hover, ul#nav li#links-1 a.open { background: #b70943; }
ul#nav li#links-2 a:hover, ul#nav li#links-2 a.open { background: #289728; }
ul#nav li#links-3 a:hover, ul#nav li#links-3 a.open { background: #666666; }
ul#nav li#links-4 a:hover, ul#nav li#links-4 a.open { background: #b70943; }

ul#nav li#link-home a {
  padding: 0 33px 0 10px;
  text-indent: -9999px;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-9t-hn5TjPME/ULVye3Hv0qI/AAAAAAAAASU/D-SNpIpFjSI/s1600/home-icon-namkna-blogspot-com.png) right 0px no-repeat;
}
*html ul#nav li#link-home a { padding: 0; width: 43px; }
ul#nav li#link-home a:hover { background: url(http://2.bp.blogspot.com/-9t-hn5TjPME/ULVye3Hv0qI/AAAAAAAAASU/D-SNpIpFjSI/s1600/home-icon-namkna-blogspot-com.png) right -33px no-repeat; }
/* Sub-Vertical Navigation */
ul.sub-nav {
  position: absolute;
  top: 33px;
  left: -1px;
  overflow: hidden;
  width: 960px;
  display: none;
  z-index: 999;
list-style: none;
 padding-left:0px;
}
ul#nav li#mbt ul.sub-nav { background: #6f7987 url(http://4.bp.blogspot.com/-e6jnhxKH2iE/ULVy4D-8asI/AAAAAAAAASc/eV3SZ5pzmIk/s1600/business-subnav-bgd-namkna-blogspot-com.png) top left repeat-x; }
ul#nav li#link-entertainment ul.sub-nav { background: #d46b8e url(http://4.bp.blogspot.com/-1IOBbyGdMOk/ULVzHgd954I/AAAAAAAAASk/WunyioztRqE/s1600/entertainment-subnav-bgd-namkna-blogspot-com.png) top left repeat-x; }
ul#nav li#link-news ul.sub-nav { background: #e28a67 url(http://1.bp.blogspot.com/-gJQeXIOF0us/ULVzWw-JtlI/AAAAAAAAASs/uDSIM3gUzAk/s1600/news-subnav-bgd-namkna-blogspot-com.png) top left repeat-x; }
ul#nav li#link-life ul.sub-nav { background: #aa8eac url(http://3.bp.blogspot.com/-gt0m16Fwgrw/ULVzm33T30I/AAAAAAAAAS0/eHpJf8yxyUs/s1600/life-subnav-bgd-namkna-blogspot-com.png) top left repeat-x; }
ul#nav li#link-technology ul.sub-nav { background: #67d0e2 url(http://4.bp.blogspot.com/-k1i1-_BuIeg/ULVz1e4RZAI/AAAAAAAAAS8/j_3XEfGMr3Q/s1600/technology-subnav-bgd-namkna-blogspot-com.png) top left repeat-x; }
ul#nav li ul.sub-nav li { float: left;  }
ul#nav li ul.sub-nav li a {
  float: none;
  background: none;
  font-size: 11px;
  text-transform: none;
  color: #fff;
  line-height: 25px;
}
ul#nav li#mbt ul.sub-nav li a:hover, ul#nav li#mbt ul.sub-nav li a.active-cat{ background: #0f1f37 !important; }
ul#nav li#link-entertainment ul.sub-nav li a:hover, ul#nav li#link-entertainment ul.sub-nav li a.active-cat { background: #b70943 !important; }
ul#nav li#link-news ul.sub-nav li a:hover, ul#nav li#link-news ul.sub-nav li a.active-cat { background: #cf3c02 !important; }
ul#nav li#link-life ul.sub-nav li a:hover, ul#nav li#link-life ul.sub-nav li a.active-cat { background: #724375 !important; }
ul#nav li#link-technology ul.sub-nav li a:hover, ul#nav li#link-technology ul.sub-nav li a.active-cat { background: #02b0cf !important; }
</style>
<div class='MBT-Nav-container'>
<ul id='nav'>
        
        <li class='non-vertical-link top-link' id='link-home'><a class='open' href='#'>Home</a></li>

        <li class='top-link' id='mbt'><a href='#'>TAB 1</a>
          <ul class='sub-nav'> 
          <li><a href='#'>SUB TAB 1.1</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 1.2</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 1.3</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 1.4</a></li>
          </ul>
        </li>

        <li class='top-link' id='link-entertainment'><a href='#'>TAB 2</a>
          <ul class='sub-nav' style='display: none;'> 
          <li><a href='#'>SUB TAB 2.1</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 2.2</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 2.3</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 2.4</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 2.5</a></li>
          </ul>
        </li>

        <li class='top-link' id='link-news'><a href='#'>TAB 3</a>
          <ul class='sub-nav' style='display: none;'> 
          <li><a href='#'>SUB TAB 3.1</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 3.2</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 3.3</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 3.4</a></li>
          </ul>
        </li>

        <li class='top-link' id='link-life'><a href='#'>TAB 4</a>
          <ul class='sub-nav' style='display: none;'> 
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.1</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.2</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.3</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.4</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.5</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.6</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 4.7</a></li>
          </ul>
        </li>

        <li class='top-link' id='link-technology'><a href='#'>TAB 5</a>
          <ul class='sub-nav' style='display: none;'> 
          <li><a href='#'>SUB TAB 5.1</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 5.2</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 5.3</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 5.4</a></li>
          <li><a href='#'>SUB TAB 5.5</a></li>
          </ul>
        </li>

<li class='non-vertical-link top-link' id='link-top10'><a href='#'>TAB 6</a></li>

<!-- <li class='non-vertical-link top-link' id='links-1'><a href='#'>TAB 7</a></li> -->
<!-- <li class='non-vertical-link top-link' id='links-2'><a href='#'>TAB 8</a></li> -->
<!-- <li class='non-vertical-link top-link' id='links-3'><a href='#'>TAB 9</a></li> -->
<!-- <li class='non-vertical-link top-link' id='links-4'><a href='#'>TAB 10</a></li> -->

         <li style='clear: both;'/>
      </ul>
</div>
<!--END OF COLOURFUL TABS BY MBT-->
7- Lưu mẫu lại. Và quay lại xem thành quả nha.
Tuỳ chỉnh Code: Các mã được viết bằng một cách gọn gàng để cho bất kỳ ai có thể dễ dàng thay đổi, thêm hoặc xóa các tab.
 • Thay thế # thành liên kết (URL) của trang
 • Thay thế các tên TAB màu xanh thành tiêu đề trang
 • Để thay đổi độ rộng của menu chỉnh sửa width: 960px (có 2 đoạn width: 960px)
 • Để tạo ra một tab mới trong bất kỳ sub menu hãy dán mã bên dưới ở trên thẻ đóng </ ul> 
  <li><a href='#'>SUB TAB</a></li>
 • Tab 7 đến Tab 10 bị vô hiệu hóa. Nếu bạn muốn kích hoạt bất kỳ một trong số đó thì chỉ cần loại bỏ các thẻ <!-- và --> ở trước và sau nó
Để sử dụng lâu dài bạn hãy Download 3 file javarscip về và Upload lên host Google code riêng để dùng lâu dài nha. Tải về tại đây:
 1. jquery-pack-colourful.js
 2. jcarousel-colourful.js
 3. mt-colourful.js

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com