Mega Drop Down Menu từ CSS cho Blogger

Hiện nay Mega Drop menu đang được sử dụng rộng rãi và thực sự hữu ích để hiển thị một số lượng lớn các nội dung mà không ảnh hưởng đến bố cụ blog của bạn. Menu này được tảo bởi Guillaume Marty (Bạn có thể kiểm tra đầu tư và phiên bản thương mại của menu này). Namkna đã khắc phục một số xung đột liên quan đến CSS xảy ra với mẫu mặc định của Blogger.
Điểm đặc biệt của kiểu menu này là bạn có thể chèn cả một văn bản hay một tiện ích vào. Và kết hợp cả 2 đầu của thanh menu để tạo các sub menu. Thêm 1 điều là menu hoàn toàn bằng CSS do vậy các bạn yên tâm về tốc độ lload của nó nha.
Các bạn có thể xem minh họa  .View Demo
Ảnh minh họa khi de chuột vào tiêu đề trái: 
 CSS Mega Drop Down Menu for Blogger
Ảnh minh họa khi de chuột vào tiêu đề phải: 

Cách thêm CSS Mega Drop Down Menu cho blogger?

Bạn có thể bấm vào nút bên dưới để thêm trực tiếp vào blog.
Hoặc thực hiện thủ công theo các bước bên dưới:
☼ Cách tiến hành: 
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Bố cục (Layout)
3- Chọn Thêm tiện ích (Add Gadget) -> tạo một tiện ích HTML/javarscipt
4- Dán đoạn code bên dưới vào tiện ích HTML/Javarscipt vừa tạo.
<div id="menu">
<li><a href="#" class="drop">Home</a><!-- Begin Home Item -->
<div class="dropdown_2columns"><!-- Begin 2 columns container -->
<div class="col_2">
<h2>Welcome !</h2>
</div>
<div class="col_2">
<p>Chào đón bạn đến đây ! Đây là một ví dụ điển hình về khả năng tùy biến tuyệt vời của CSS về Mega drop menu.</p>       
<p>Phần này bao gồm một danh sách như tiêu đề, danh sách,.v.v...</p>       
</div>
<div class="col_2">
<h2>Trình duyệt hỗ trợ</h2>
</div>
<div class="col_1">
<img src="http://1.bp.blogspot.com/-ghzmqWV-JVc/T_sb6dIHydI/AAAAAAAAGGI/KVKV6tgO-fM/s1600/browsers.png" width="125" height="48" alt="" />
</div>
<div class="col_1">
<p>Menu này đã được thủ nghiệp và chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến hiện nay.</p>
</div>
</div><!-- End 2 columns container -->
</li><!-- End Home Item -->
<li><a href="#" class="drop">5 Columns</a><!-- Begin 5 columns Item -->
<div class="dropdown_5columns"><!-- Begin 5 columns container -->
<div class="col_5">
<h2>Đây là một ví dụ với 1 hộp lớn có 5 cột</h2>
</div>
<div class="col_1">
<p class="black_box">Đây là hộp văn bản màu xám tối. </p>
</div>
<div class="col_1">
<p>Đây là một văn bản minh họa hãy thay nó bằng văn bản của bạn.</p>
</div>
<div class="col_1">
<p class="italic">Đây là một mẫu của một văn bản in nghiêng.</p>
</div>
<div class="col_1">
<p>Mọi thắc mắc hãy comment tại blog http://namkna.blogspot.com/. Những comment hỏi đáp nhớ ghi rõ URL của menu demo này</p>
</div>
<div class="col_1">
<p class="strong">đây là một mẫu của một văn bản in đậm.</p>
</div>
<div class="col_5">
<h2>Đây là nội dung với hình ảnh phụ</h2>
</div>
<div class="col_3">
<img src="http://3.bp.blogspot.com/-5q7uMlFeK98/UMP1225QK8I/AAAAAAAADz0/A314XSOSuMA/s200/how-to-create-drop-menu-1-hover-with-css3.png" width="70" height="70" class="img_left imgshadow" alt="" />
<p>Hiện nay menu là thành phàn quan trọng của blogger/website. Blog của bạn sẽ chuyên nghiệp hơn. Có rất nhiều cách làm thanh menu này như dùng javascript dùng jquery hay CSS. Mình dã giới thiệu rất nhiều loại menu bạn có search trên google với <a href="http://namkna.blogspot.com/2012/10/create-drop-menu-with-css3-1-cap-style8.html">Read more...</a></p>
<img src="http://1.bp.blogspot.com/-ucbC7xbdc6E/UJ5lwLGIXJI/AAAAAAAAAPQ/04bh69hZ6pg/s1600/menu-ngang-voi-hieu-ung-thay-doi-khi-de-chuot-namkna-blogspot-com.png" width="70" height="70" class="img_left imgshadow" alt="" />
<p>Theo yêu cầu bạn chjpsea namkna sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một menu ngang với hiệu ứng thay đổi khi dê chuột qua mỗi một sub menu Thêm nữa menu này chỉ hiện ra khi dê chuột lên đầu trang.<a href="http://namkna.blogspot.com/2012/11/menu-truot-voi-css3-cho-blogspot.html">Read more...</a></p>
</div>
<div class="col_2">
<p class="black_box">Đây là một hộp đen, bạn có thể sử dụng nó để viết một số nội dung thông báo, nhắc nhở hay hướng dẫn người đọc (This is a black box, you can use it to highligh some content)</p>
</div>
</div><!-- End 5 columns container -->
</li><!-- End 5 columns Item -->
<li><a href="#" class="drop">4 Columns</a><!-- Begin 4 columns Item -->
<div class="dropdown_4columns"><!-- Begin 4 columns container -->
<div class="col_4">
<h2>Đây là một tiêu đề [Namkna's Blog]</h2>
</div>
<div class="col_1">
<h3>Some Links</h3>
<ul>
<li><a href="#">ThemeForest</a></li>
<li><a href="#">GraphicRiver</a></li>
<li><a href="#">ActiveDen</a></li>
<li><a href="#">VideoHive</a></li>
<li><a href="#">3DOcean</a></li>
</ul>  
</div>
<div class="col_1">
<h3>Useful Links</h3>
<ul>
<li><a href="#">NetTuts</a></li>
<li><a href="#">VectorTuts</a></li>
<li><a href="#">PsdTuts</a></li>
<li><a href="#">PhotoTuts</a></li>
<li><a href="#">ActiveTuts</a></li>
</ul>  
</div>
<div class="col_1">
<h3>Other Stuff</h3>
<ul>
<li><a href="#">FreelanceSwitch</a></li>
<li><a href="#">Creattica</a></li>
<li><a href="#">WorkAwesome</a></li>
<li><a href="#">Mac Apps</a></li>
<li><a href="#">Web Apps</a></li>
</ul>  
</div>
<div class="col_1">
<h3>Misc</h3>
<ul>
<li><a href="#">Design</a></li>
<li><a href="#">Logo</a></li>
<li><a href="#">Flash</a></li>
<li><a href="#">Illustration</a></li>
<li><a href="#">More...</a></li>
</ul>  
</div>
</div><!-- End 4 columns container -->
</li><!-- End 4 columns Item -->
<li class="menu_right"><a href="#" class="drop">1 Column</a>
<div class="dropdown_1column align_right">
<div class="col_1">
<ul class="simple">
<li><a href="#">FreelanceSwitch</a></li>
<li><a href="#">Creattica</a></li>
<li><a href="#">WorkAwesome</a></li>
<li><a href="#">Mac Apps</a></li>
<li><a href="#">Web Apps</a></li>
<li><a href="#">NetTuts</a></li>
<li><a href="#">VectorTuts</a></li>
<li><a href="#">PsdTuts</a></li>
<li><a href="#">PhotoTuts</a></li>
<li><a href="#">ActiveTuts</a></li>
<li><a href="#">Design</a></li>
<li><a href="#">Logo</a></li>
<li><a href="#">Flash</a></li>
<li><a href="#">Illustration</a></li>
<li><a href="#">More...</a></li>
</ul>  
</div>
</div>
</li>
<li class="menu_right"><a href="#" class="drop">3 columns</a><!-- Begin 3 columns Item -->
<div class="dropdown_3columns align_right"><!-- Begin 3 columns container -->
<div class="col_3">
<h2>Danh sách trong hộp</h2>
</div>
<div class="col_1">
<ul class="greybox">
<li><a href="#">FreelanceSwitch</a></li>
<li><a href="#">Creattica</a></li>
<li><a href="#">WorkAwesome</a></li>
<li><a href="#">Mac Apps</a></li>
<li><a href="#">Web Apps</a></li>
</ul>  
</div>
<div class="col_1">
<ul class="greybox">
<li><a href="#">ThemeForest</a></li>
<li><a href="#">GraphicRiver</a></li>
<li><a href="#">ActiveDen</a></li>
<li><a href="#">VideoHive</a></li>
<li><a href="#">3DOcean</a></li>
</ul>  
</div>
<div class="col_1">
<ul class="greybox">
<li><a href="#">Design</a></li>
<li><a href="#">Logo</a></li>
<li><a href="#">Flash</a></li>
<li><a href="#">Illustration</a></li>
<li><a href="#">More...</a></li>
</ul>  
</div>
<div class="col_3">
<h2>Đây là một số hình ảnh minh họa</h2>
</div>
<div class="col_3">
<img src="http://4.bp.blogspot.com/-txv5Gfih2y0/T2gcvYo45pI/AAAAAAAAEOY/LW4GjrQbsy8/s1600/menu%2Bngang-xo-doc-mot-cap-cho-blogspot-namkna-ngoctra.png" width="70" height="70" class="img_left imgshadow" alt="" />
<p>Namkna đã viết rất nhiều bài viết tạo drop menu cho web, blog... Hôm nay namkna sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu menu Drop mới dành cho các bạn có nhu cầu. Đặc điểm của Menu này là chỉ xổ 1 cấp...<a href="http://namkna.blogspot.com/2012/03/menu-ngang-xo-doc-mot-cap-cho-blogspot.html">Đọc thêm...</a></p>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-2InTP6YD26M/UMHUMo3Qx4I/AAAAAAAADws/w6mz3xBsHxM/s1600/create-drop-menu-by-css-for-blogger_blogspot.png" width="70" height="70" class="img_left imgshadow" alt="" />
<p>Namkna đã viết rất nhiều bài viết tạo drop menu cho web, blog... nhưng tất cả đều là code có sẵn mà chưa hướng dẫn chi tiết về cách làm nên hôm nay mình viết hướng dẫn này nhằm hỗ trợ mọi người tự thiết kế ra drop menu cho riêng mình. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo drop menu từ 1 đến 3 cấp... <a href="http://namkna.blogspot.com/2012/08/create-drop-menu-by-css-for-blogger.html">Đọc thêm...</a></p>
</div>
</div><!-- End 3 columns container -->
</li><!-- End 3 columns Item -->
</div>

<style type="text/css">
body, ul, li {
 font-size:14px;
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
 line-height:21px;
 text-align:left;
}

/* Navigation Bar */

#menu {
 list-style:none;
 width:940px;
 margin:30px auto 0px auto;
 height:43px;
 padding:0px 20px 0px 20px;

 /* Rounded Corners */

 -moz-border-radius: 10px;
 -webkit-border-radius: 10px;
 border-radius: 10px;

 /* Background color and gradients */

 background: #014464;
 background: -moz-linear-gradient(top, #0272a7, #013953);
 background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#0272a7), to(#013953));

 /* Borders */

 border: 1px solid #002232;

 -moz-box-shadow:inset 0px 0px 1px #edf9ff;
 -webkit-box-shadow:inset 0px 0px 1px #edf9ff;
 box-shadow:inset 0px 0px 1px #edf9ff;
}

#menu li {
 float:left;
 text-align:center;
 position:relative;
 padding: 4px 10px 4px 10px;
 margin-right:30px;
 margin-top:7px;
 border:none;
}

#menu li:hover {
 border: 1px solid #777777;
 padding: 4px 9px 4px 9px;

 /* Background color and gradients */

 background: #F4F4F4;
 background: -moz-linear-gradient(top, #F4F4F4, #EEEEEE);
 background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#F4F4F4), to(#EEEEEE));

 /* Rounded corners */

 -moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
 -webkit-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
 border-radius: 5px 5px 0px 0px;
}

#menu li a {
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size:14px;
 color: #EEEEEE;
 display:block;
 outline:0;
 text-decoration:none;
 text-shadow: 1px 1px 1px #000;
}

#menu li:hover a {
 color:#161616;
 text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;
}
#menu li .drop {
 padding-right:21px;
 background:url("http://2.bp.blogspot.com/-g423ObKCf1E/T_sb62gWAhI/AAAAAAAAGGQ/Hf3m6ubCTmY/s1600/drop.png") no-repeat right 8px;
}
#menu li:hover .drop {
 background:url("http://2.bp.blogspot.com/-g423ObKCf1E/T_sb62gWAhI/AAAAAAAAGGQ/Hf3m6ubCTmY/s1600/drop.png") no-repeat right 7px;
}

/* Drop Down */

.dropdown_1column,
.dropdown_2columns,
.dropdown_3columns,
.dropdown_4columns,
.dropdown_5columns {
 margin:4px auto;
 float:left;
 position:absolute !important;
 left:-999em; /* Hides the drop down */
 text-align:left;
 padding:10px 5px 10px 5px;
 border:1px solid #777777;
 border-top:none;

 /* Gradient background */
 background:#F4F4F4;
 background: -moz-linear-gradient(top, #EEEEEE, #BBBBBB);
 background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#EEEEEE), to(#BBBBBB));

 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 0px 5px 5px 5px;
 -webkit-border-radius: 0px 5px 5px 5px;
 border-radius: 0px 5px 5px 5px;
}

.dropdown_1column {width: 140px;}
.dropdown_2columns {width: 280px;}
.dropdown_3columns {width: 420px;}
.dropdown_4columns {width: 560px;}
.dropdown_5columns {width: 700px;}

#menu li:hover .dropdown_1column,
#menu li:hover .dropdown_2columns,
#menu li:hover .dropdown_3columns,
#menu li:hover .dropdown_4columns,
#menu li:hover .dropdown_5columns {
 left:-1px ;
z-index:444 !important;
  top:auto;
}

/* Columns */

.col_1,
.col_2,
.col_3,
.col_4,
.col_5 {
 display:inline;
 float: left;
 position: relative;
 margin-left: 5px;
 margin-right: 5px;
}
.col_1 {width:130px;}
.col_2 {width:270px;}
.col_3 {width:410px;}
.col_4 {width:550px;}
.col_5 {width:690px;}

/* Right alignment */

#menu .menu_right {
 float:right !important;
 margin-right:0px;
}
#menu li .align_right {
 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 5px 0px 5px 5px;
  -webkit-border-radius: 5px 0px 5px 5px;
  border-radius: 5px 0px 5px 5px;
}
#menu li:hover .align_right {
 left:auto;
 right:-1px;
 top:auto;
}

/* Drop Down Content Stylings */

#menu p, #menu h2, #menu h3, #menu div li {
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
 line-height:21px;
 font-size:12px;
 text-align:left;
 text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;
}
#menu h2 {
 font-size:21px;
 font-weight:400;
 letter-spacing:-1px;
 margin:7px 0 14px 0;
 padding-bottom:14px;
 border-bottom:1px solid #666666;
}
#menu h3 {
 font-size:14px;
 margin:7px 0 14px 0;
 padding-bottom:7px;
 border-bottom:1px solid #888888;
}
#menu p {
 line-height:18px;
 margin:0 0 10px 0;
}

#menu li:hover div a {
 font-size:12px;
 color:#015b86;
}
#menu li:hover div a:hover {
 color:#029feb;
}
.strong {
 font-weight:bold;
}
.italic {
 font-style:italic;
}
.imgshadow {
 background:#FFFFFF;
 padding:4px;
 border:1px solid #777777;
 margin-top:5px;
 -moz-box-shadow:0px 0px 5px #666666;
 -webkit-box-shadow:0px 0px 5px #666666;
 box-shadow:0px 0px 5px #666666;
}
.img_left { /* Image sticks to the left */
 width:auto;
 float:left;
 margin:5px 15px 5px 5px;
}
#menu li .black_box {
 background-color:#333333;
 color: #eeeeee;
 text-shadow: 1px 1px 1px #000;
 padding:4px 6px 4px 6px;

 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 5px;
 -webkit-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;

 /* Shadow */
 -webkit-box-shadow:inset 0 0 3px #000000;
 -moz-box-shadow:inset 0 0 3px #000000;
 box-shadow:inset 0 0 3px #000000;
}
#menu li ul {
 list-style:none;
 padding:0;
 margin:0 0 12px 0;
}
#menu li ul li {
 font-size:12px;
 line-height:24px;
 position:relative;
 text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
 padding:0;
 margin:0;
 float:none;
 text-align:left;
 width:130px;
}
#menu li ul li:hover {
 background:none;
 border:none;
 padding:0;
 margin:0;
}
#menu li .greybox li {
 background:#F4F4F4;
 border:1px solid #bbbbbb;
 margin:0px 0px 4px 0px;
 padding:4px 6px 4px 6px;
 width:116px;

 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 5px;
 -webkit-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;
}
#menu li .greybox li:hover {
 background:#ffffff;
 border:1px solid #aaaaaa;
 padding:4px 6px 4px 6px;
 margin:0px 0px 4px 0px;
}

.tabs-inner .widget li a {
padding: 1px ;
display:block !important;
border: 1px solid transparent !important ;
}


</style>
<a href="http://namkna.blogspot.com/" title="Namkna Blog" ><img src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" /></a>
5- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com