Hướng dẫn tạo menu ngang sổ dọc cho blogspot

Tạo Menu Thanh menu ngang có sổ dọc xuống - Create Dropdown Menu by: http://namkna.blogspot.com/
Để cho khách viếng thăm có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin về bài viết trên blog của bạn thì phổ biến nhất là tạo 1 menu truy cập cho blog. Việc tạo menu sẽ giúp cho người truy cập dễ dàng tìm thấy thông tin mà mình muốn tìm.


Namkna đã từng giới thiệu đến các bạn 2 mẫu menu xổ dọc tuy nhiên mỗi mẫu có một số lỗi nhỏ, Các bạn có thể xem lại 2 mẫu (Mẫu 1Mẫu 2).
Hình minh họa.
Tạo Menu Thanh menu ngang có sổ dọc xuống - Create Dropdown Menu by: http://namkna.blogspot.com/
Trước tiên để tạo menu, bạn phải thống kê lại các nhãn, (giống như lập 1 bản đồ trong blog vậy) sau đó ta sẽ gôm các nhãn lại theo từng mục, ví dụ: giải trí , học tập... và các mục giải trí, học tập sẽ là 1 menu chính, còn các trang nhãn hoặc 1 trang bài viết nào đó sẽ là 1 menu phụ.

Thứ 2 là xác định nơi đặt menu, thông dụng nhất sẽ là ở trên phần header.Như vậy các bạn phải tạo 1 widget HTML/Javascript vào header rồi dán code của thủ thuật vào.

☼ Bây giờ ta bắt đầu vô chi tiết:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Bố cục (layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (không cần nhấp chọn mở rộng tiện ích)
4.Chèn đọan code sau vào ngay bên dưới thẻ mở <head>
<script src="http://namknablog.googlecode.com/files/dropdown2.js" type="text/javascript">
</script>
- nếu chèn code ở bước 4 vào template mà submenu không hiển thị, thì các bạn chèn nó vào ngay trong widget HTML/javascript chưa code thủ thuật, tức là chèn chung với code ở bước 6 bên dưới, và chèn ngay trên cùng.
5. Save template lại.
6. Quay trở lại bố cục, vào phần tử trang, tạo 1 cái widget HTML/Javascript,sau đó dán đọan code bên dưới vào.
►CODE:
<style type="text/css">
.nav23{
height: 27px;
padding: 2px 0 0;
margin-right:5px;
background-image: url(http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/fd.gif); 
width: 100%;
border-top:1px solid #bbb;
border-bottom:1px solid #ffdab6;
}

.nav23 a, .nav23 a:visited {
color:#000;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration:none;
font-size:12px;
padding: 5px 10px;
display: block;
float:left;
border-right:1px solid #f17813;
}
.nav23 a:hover {
background-image: url(http://lh3.googleusercontent.com/-vae9HQe5xDo/TuyKac1p8sI/AAAAAAAACJ4/GJVNhHKKJ-g/s26/nav23-bg-hv.png);
color:#FFF;
}

.nav23sub{
background:#F57900;
margin-top:1px;
padding:1px;
color: #fff;;
margin: 1 1px;
padding: 5px 10px;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
border-top:1px #ffc185 solid;
cursor:pointer;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var bg_submenu="#F57900";  // màu nền của submenu
var bg_hv_submenu="#24BDE2"; // màu nền của submenu khi rê chuột

function otab(){
document.write('<table border="0" bordercolor="#999" style="background-color: #FFF" cellspacing="0" cellpadding="0">');
}
function submn(submn_link,submn_text){
document.write('<tr><td onmouseover="this.style.background=\''+bg_hv_submenu+'\'" onmouseout="this.style.background=\''+bg_submenu+'\'" class="nav23sub" onclick="window.location.href=\''+submn_link+'\'">'+submn_text+'</td></tr>');
}
function ctab(){document.write('<\/table>');}
function otab(child_id){document.write('<table id="' + child_id +'" 
border="0" bordercolor="#999" style="background-color: #FFF" 
cellspacing="0" cellpadding="0">');
}
// end of define functions!

</script>
<div class="nav23">
<a id="idmenu1" href="#" >Menu 1</a>
<a id="idmenu2" href="#">Menu 2</a>
<a id="idmenu3" href="#">Menu 3</a>
<a id="idmenu4" href="#">Menu 4</a>
<a id="idmenu5" href="#">Menu 5</a>
<a id="idmenu6" href="#">Menu 6</a>
<a id="idmenu7" href="#">Menu 7</a>
</div>

<script type="text/javascript">
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 2.1');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu2_child");
submn('link_submenu2.1','Submenu 2.1');
ctab();
at_attach("idmenu2", "idmenu2_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu3_child");
submn('link_submenu3.1','Submenu 3.1');
ctab();
at_attach("idmenu3", "idmenu3_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu4_child");
submn('link_submenu4.1','Submenu 4.1');
submn('link_submenu4.2','Submenu 4.2');
submn('link_submenu4.3','Submenu 4.3');
submn('link_submenu4.4','Submenu 4.4');
submn('link_submenu4.5','Submenu 4.5');
submn('link_submenu4.6','Submenu 4.6');
ctab();
at_attach("idmenu4", "idmenu4_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu5_child");
submn('link_submenu5.1','Submenu 5.1');
submn('link_submenu5.2','Submenu 5.2');
ctab();
at_attach("idmenu5", "idmenu5_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu6_child");
submn('link_submenu6.1','Submenu 6.1');
ctab();
at_attach("idmenu6", "idmenu6_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu7_child");
submn('link_submenu7.1','Submenu 7.1');
submn('link_submenu7.2','Submenu 7.2');
submn('link_submenu7.3','Submenu 7.3');
ctab();
at_attach("idmenu7", "idmenu7_child", "hover", "y", "pointer");
</script>
Chú ý : 
 • Menu 1, Menu 2, ... Menu 7 là các menu chính (menu cha)
 • Submenu 1.1, Submenu 2.1, ... Submenu 7.1, ... là tên các menu phụ (menu con)
 • link_submenu1.1, link_submenu1.2, ... link_submenu7.1, ... là link liên kết của các menu phụ ví dụ như : http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips.
 • Nếu các menu chính có liên kết đến thì các bác bạn thay kí tự # trong code của nó thành link liên kết nào đó. Ví dụ như bên dưới :
<a id="idmenu1" href="http://namkna.blogspot.com/" >Menu 1</a>
 • Các code cùng màu (đỏxanh dươngxanhcamđentímxanh xám)sẽ liên kết với nhau (kiểu : cha - con)
 • Ví dụ 1 đoạn code :
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");
 • Đây là code để hiển thị các menu con của Menu chính (cha) có tên là Menu 1, và code của menu cha là bên dưới :
<a id="idmenu1" href="#" >Menu 1</a>
 • Bạn lưu ý dòng id="idmenu1" trong code trên, chữ idmenu1 này bắt buộc phải giống với chữ idmenu1 trong code của menu con, tức là đoạn code này
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");
 • Nếu muốn tạo thêm nhiều menu con cho menu cha (ví dụ đối với menu cha Học Tập như trong code mẫu), ta sẽ thêm code như bên dưới :
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
submn('link_submenu1.3','Submenu 1.3');
submn('link_submenu1.4','Submenu 1.4');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");
 • Còn nếu như các bạn muốn 1 menu chính nào đó không có submenu thì các bạn chỉ việc xóa code của submenu, lấy ví dụ ở Menu 6, thì ta sẽ xóa đoạn code như bên dưới :
...
...
...
otab("idmenu6_child");
submn('link_submenu6.1','Submenu 6.1');
ctab();
at_attach("idmenu6", "idmenu6_child", "hover", "y", "pointer");
...
...
...
 • Nếu muốn thêm 1 menu nữa (ví dụ Menu 8) thì ta thêm code tương tự ở 2 phần như bên dưới:
...
...
...
<a id="idmenu6" href="#">Menu 6</a>
<a id="idmenu7" href="#">Menu 7</a>
<a id="idmenu8" href="#">Menu 8</a>
</div>
...
...
...
otab("idmenu7_child");
submn('link_submenu7.1','Submenu 7.1');
submn('link_submenu7.2','Submenu 7.2');
submn('link_submenu7.3','Submenu 7.3');
ctab();
at_attach("idmenu7", "idmenu7_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu8_child");
submn('link_submenu8.1','Submenu 8.1');
submn('link_submenu8.2','Submenu 8.2');
ctab();
at_attach("idmenu8", "idmenu8_child", "hover", "y", "pointer");

</script>
 • Bạn nên đặt menu này ở trên head là đẹp nhất, nếu blog của bạn nào chưa có tạo thủ thuật "Thêm tiện ích" vào phần header thì có thể xem Ở ĐÂY.
 • Cung cấp cho các bạn thêm một số mẫu khác.
http://namknablog.googlecode.com/files/menu_type1.txt
http://namknablog.googlecode.com/files/menu_type2.txt
http://namknablog.googlecode.com/files/menu_type3.txt
- để có được 1 menu với màu sắc như ý muốn, các bạn thay đổi các giá trị mã màu như trong code highlight bên dưới là được :
<style type="text/css">
.nav23 {
height: 27px;
padding: 2px 0 0;
margin-right:5px;
width: 100%;
border-top:1px solid #bbb;
border-bottom:1px solid #ffdab6;
background-color:#88bb22; 
}

.nav23 a, .nav23 a:visited {
color:#fff;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration:none;
font-size:12px;
padding: 5px 10px;
display: block;
float:left;
border-right:1px solid #528500;
}

.nav23 a:hover {
background-color:#528500;
}

.nav23sub {
margin-top:1px;
padding:1px;
color: #fff;;
margin: 1 1px;
padding: 5px 10px;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
cursor:pointer;
background:#97cf26;
border-top:1px #d7ff86 solid;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var bg_submenu="#97cf26"; 
var bg_hv_submenu="#528500"; 
...
...
...
Chúc các bạn thành công.


 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com