Dropmenu xổ dọc theo cột cho blogspot

Hôm nay namkna sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu menu mới hoạt động tốt trên các trình duyệt như IE10, firefox, sarafi, opera,.... Mẫu này có đặc điểm là các menu con sẽ sắp xếp thành từng cột với những chuyên mục lớn và chuyên mục nhỏ. Menu này được namkna viết theo yêu cầu của bạn Sy Pham Quy Các bạn có thể xem ảnh demo bên dưới.
Dropmenu xổ dọc theo cột cho blogger blogspot

VIEW DEMO

» Cách thêm Dropmenu xổ dọc theo cột cho blogger

1. Đăng nhập vào blog
2. Chọn Bố cục (layout)
3. Chọn Thêm Tiện ích (Add widget) => Tạo HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào.
<style>
/* Menu http://namkna.blogspot.com/ */
#menu{width:100%margin:0 auto;padding:5px auto;height:50px;width:100%;margin:0 auto;background-color:#1E75A8;background: -webkit-gradient(radial, 80% 20%, 0, 80% 40%, 100, from(#fff), to(#1E75A8)); /* Safari 5.1+, Chrome 10+ */ background: -webkit-radial-gradient(80% 20%, closest-corner, #1fff, #1E75A8); /* Firefox 3.6+ */ background: -moz-radial-gradient(80% 20%, closest-corner, #fff, #1E75A8); /* IE 10 */ background: -ms-radial-gradient(80% 20%, closest-corner, #fff, #1E75A8);}
#mega-menu ul {list-style: none;left:0;top:1px;z-index:99}
ul#topnav {float: left;width:98%;position: relative;height: 33px;background: none;}
ul#topnav li {float: left;height: 33px;padding: 0px;}
ul#topnav li a {font-weight:bold;padding:6px 24px 19px 10px;display: block;color: #fff;text-shadow:1px 1px 0 #111;font-size:13px;text-decoration: none;}
ul#topnav li:hover {background: #f5f5f5}
ul#topnav li:hover a#fff1, ul#topnav li:hover a#fff2, ul#topnav li:hover a#fff3, ul#topnav li:hover a#fff4, ul#topnav li:hover a#fff5, ul#topnav li:hover a#fff6{color:#111;text-shadow:none;background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-GpN8v58kPwg/UaIjjQGbbpI/AAAAAAAAKEw/w7YggzA_b9g/s1600/arrow_black-namkna-blogspot-com.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:right 12px}
ul#topnav li.mg-home {background:url(http://3.bp.blogspot.com/-nV2eEjGWMBM/UaIj6GZ6k1I/AAAAAAAAKE4/b20zIMoiPiY/s1600/home-ld.fw-namkna-blogspot-com.png) no-repeat center center!important;width:45px;margin-top:-2px}
ul#topnav li.sitemap {background:url(http://1.bp.blogspot.com/-izq2d9Wzf7U/UaIkg1SxPYI/AAAAAAAAKFI/o3d3KSDiRys/s1600/sitemap-namkna-blogspot.png) no-repeat center center!important;width:45px;margin:0}
ul#topnav li.sitemap a {height:15px;}
ul#topnav li.mg-home a {height:15px;}
ul#topnav li div.sub {position: absolute;display: none;top: 42px;background: #fff;padding:-1px -2px 0px;border-right:1px solid #DBDBDB;border-left:1px solid #DBDBDB;border-bottom:1px solid #DBDBDB;color:#000;margin-bottom: 0px;margin-top: -2px;margin-right: -2px;z-index:0}
ul#topnav li div.sub a{font-weight:normal;text-shadow:none}
ul#topnav li:hover div.sub {display: block;}
ul#topnav li div.sub p {margin-bottom:1px;text-align:justify;}
ul#topnav li div.sub div.cont {float: left;width:100%}
ul#topnav li div.sub div.cont c1 {color:#111;padding:7px 4px;border-top:1px solid #fff;border-right:1px solid #DBDBDB;margin-top:0px;height:20px;width:179px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c2 {color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0;height:20px;width:150px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c3 {color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:153px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c4, ul#topnav li div.sub div.cont c5{color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:163px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c6{color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:161px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c7 {color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;border-right:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-right:-3px;margin-top:0px;height:20px;width:166px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block;z-index:9}
ul#topnav li div.sub div.cont c8 {color:#111;border-top:1px solid #fff;padding:7px 4px;border-right:1px solid #DBDBDB;margin-top:0px;height:20px;width:179px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c9 {color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:150px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c10 {color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:153px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c11{color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:163px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c12{color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:164px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c13{color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-top:0px;height:20px;width:160px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block}
ul#topnav li div.sub div.cont c14 {color:#111;border-top:1px solid #fff;border-left:1px solid #DBDBDB;border-right:1px solid #DBDBDB;padding:7px 4px;margin-left:-1px;margin-right:-3px;margin-top:0px;height:20px;width:166px;text-align:center;background: #F5F5F5;font-family:tahoma;font-size: 13px;font-weight:bold;display:block;z-index:9}
ul#topnav li div.sub div.cont a{display:block; margin-top:0;padding:0;margin-right:-1px;padding:5px;color:#000;border-top:1px solid #DBDBDB;background: #fff}
ul#topnav li div.sub div.cont a:hover{background: #F48829;background: -moz-linear-gradient(top, rgba(244, 150, 75, 1) 0%, rgba(217, 87, 0, 1) 100%);background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(244, 150, 75, 1)), color-stop(100%,rgba(217, 87, 0, 1)));background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(244, 150, 75, 1) 0%,rgba(217, 87, 0, 1) 100%);background: -o-linear-gradient(top, rgba(244, 150, 75, 1) 0%,rgba(217, 87, 0, 1) 100%);background: -ms-linear-gradient(top, rgba(244, 150, 75, 1) 0%,rgba(217, 87, 0, 1) 100%);filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=&#39;#f4964b&#39;, endColorstr=&#39;#d95700&#39;,GradientType=0 );
background: linear-gradient(top, rgba(244, 150, 75, 1) 0%,rgba(217, 87, 0, 1) 100%);color:#fff !important;padding:5px;font-weight:bold}
ul#topnav li div.ms1 {width:183px;left: 0px;}
ul#topnav li div.ms2 {width:1196px;left: 0px;}
ul#topnav li div.ms3 {width:1196px;left: 0px;}
ul#topnav li div.ms4 {width:343px;left: 297px;}
ul#topnav li div.ms5 {width:343px;left: 395px;}
ul#topnav li div.ms6 {}
ul#topnav li div.sub div.cs11 {width:182px}
ul#topnav li div.sub div.cs21 {width:186px}
ul#topnav li div.sub div.cs211 {height:120px;width:156px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs212 {height:120px;width:160px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs213 {height:120px;width:170px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs214 {height:120px;width:170px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs215 {height:120px;width:168px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs216 {height:120px;width:173px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px;}
ul#topnav li div.sub div.cs31 {width:186px}
ul#topnav li div.sub div.cs311 {height:93px;width:156px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs312 {height:93px;width:160px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs313 {height:93px;width:170px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs314 {height:93px;width:170px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs315 {height:93px;width:168px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li div.sub div.cs316 {height:93px;width:173px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px;}
ul#topnav li div.sub div.cs41 {width:170px;}
ul#topnav li div.sub div.cs411 {width:170px;height:145px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px;}
ul#topnav li div.sub div.cs51 {width:170px}
ul#topnav li div.sub div.cs511 {width:170px;height:93px;border-left:1px solid #dbdbdb;margin-left:1px}
ul#topnav li a.ftt{background:none;font-weight:bold;padding:0 4px 0 7px;display: block;color: #fff;text-shadow:1px 1px 0 #111;font-size:13px;text-decoration: none;margin:6px 7px 0 0}
ul#topnav li:hover a.ftt{color:#111;text-shadow:none;}
ul#topnav a.f1, a.f2, a.f3, a.f4, a.f5{background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-W9E7uyofHew/UaIk-KrAKNI/AAAAAAAAKFQ/eRBYuvz-6Zw/s1600/arrow_white-namkna-2.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:right 12px}
ul#topnav a.f1:hover, a.f2:hover, a.f3:hover, a.f4:hover, a.f5:hover{background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-GpN8v58kPwg/UaIjjQGbbpI/AAAAAAAAKEw/w7YggzA_b9g/s1600/arrow_black-namkna-blogspot-com.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:right 12px}
#search{background:transparent;float:right;width:180px;height:19px;margin-top:3px}
#search form{float:left}
#search input[type="text"]{background:#DDD;float:left;border:1px solid #444343;width:146px;margin-top:1px;padding:2px 15px;font-size:12px;text-align:right}
#search input[type="text"]:focus{background:#FFF}
#search input[type="submit"]{display:none}
</style>
<!--Menu Start http://namkna.blogspot.com/ -->
<div id='menu'>
<div id='mega-menu'>
<ul id='topnav'>
 <li><a class='f1' href='/' id='fff1'><img height='25px' src='http://3.bp.blogspot.com/-ClxdqM0sphU/UaIlfzmAOyI/AAAAAAAAKFY/qtndThIXYCs/s1600/icon_home-namkna-2.png' style='margin-top:-3px'/></a>
 <div class='sub ms1'>
  <div class='cont cs11'>
  <a href='#'>Tác giả</a>
  <a href='#'>Thông báo</a>
  <a href='#'>Namkna.blogspot.COM</a>
  <a href='#'>Tin tức MMO</a>
  <a href='#'>Thông tin liên hệ</a>
  <a href='#'>Chính sách comments</a>
  <a href='#'>Điều khoản sử dụng</a>
 </div></div></li>
 <li><a class='f2' href='#' id='fff2'>Ngân hàng</a>
 <div class='sub ms2'>
  <div class='cont cs21'>
  <c1>Payza</c1>
  <a href='#'>Đăng ký và verify</a>
  <a href='#' rel='prettyphoto'>Một số loại phí</a>
  <a href='#' rel='prettyphoto'>Hướng dẫn chuyển tiền</a>
  </div>
  <div class='cont cs211'>
  <c2>Liberty Reserve</c2>
  <a href='#'>Hướng dẫn đăng ký</a>
  <a href='#' rel='prettyphoto'>Một số loại phí</a>
  </div>
  <div class='cont cs212'>
  <c3>Paypal</c3>
  <a href='#'>Hướng dẫn đăng ký</a>
  <a href='#'>Một số lưu ý</a>
  </div>
  <div class='cont cs213'>
  <c4>WebMoney</c4>
  <a href='#'>Hướng dẫn đăng ký</a>
  </div>
  <div class='cont cs214'>
  <c5>Egopay</c5>
  <a href='#'>Hướng dẫn đăng ký</a>
  </div>
<div class='cont cs215'>
<c6>Perfect Money</c6>
  <a href='#'>Hướng dẫn đăng ký</a>
  <a href='#'>Một số loại phí</a>
</div>
<div class='cont cs216'>
<c7>Thông tin</c7>
  <a href='#'>Zip Code</a>
</div>
</div>
</li>
 <li><a class='f3' href='#' id='fff3'>Chương trình</a>
<div class='sub ms3'>
<div class='cont cs31'>
<c8>ADF.LY</c8>
<a href='#'>Hướng dẫn đăng ký</a>
</div>
<div class='cont cs311'>
<c9>Chương trình mới</c9>
</div>
<div class='cont cs312'>
<c10>Đang cập nhật</c10>
</div>
<div class='cont cs313'>
<c11>Chương trình mới</c11>
</div>
<div class='cont cs314'>
<c12>Đang cập nhật</c12>
</div>
<div class='cont cs315'>
<c13>Chương trình mới</c13>
</div>
<div class='cont cs316'>
<c14>Chương trình mới</c14>
</div>
</div></li>
<li><a class='f4' href='#' id='fff4'>Blogspot</a>
<div class='sub ms4'>
<div class='cont cs41'>
  <a href='/search/label/namkna?max-results=10'>Giới thiệu căn bản</a>
  <a href='#'>Thủ thuật</a>
  <a href='#'>Hướng dẫn thiết kế</a>
  <a href='#'>Kỹ năng</a>
  <a href='#'>SEO</a>
</div>
<div class='cont cs411'>
  <a href='#'>Hosting</a>
  <a href='#'>CSS</a>
  <a href='#'>HTML</a>
  <a href='#'>Mã giảm giá</a>
  <a href='#'>Mẫu Blog</a>
  </div></div></li>
 <li><a class='f5' href='#' id='fff5'>Công cụ</a>
<div class='sub ms5'>
<div class='cont cs51'>
<c11>MMO</c11>
  <a href='#'>Roboform</a>
</div>
<div class='cont cs511'>
<c11>Blogspot</c11>
  <a href='#'>Code Converter</a>
  <a href='#'>Hex Color Codes</a>
</div>
</div></li>
 <li class='sitemap'><a href='#' title='Sơ đồ trang web'></a></li>
<div id='search'>
<form action='/search' class='search' id='searchform' method='get'>
<input name='q' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Type and Enter";}' onfocus='if (this.value == "Type and Enter") {this.value ="";}' size='30' type='text' value='Type and Enter'/>
</form>
</div>
</ul>
</div>
</div>
<div class='clear'>
4. Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.

»  Tùy chỉnh nâng cao:

 1. Nếu các tiêu đề Menu bị tụt xuống dòng như ảnh bên dưới:
Dropmenu xổ dọc theo cột cho blogspot

=> Khắc phục: hãy thay gí trị top:1px thanhg giá trị khác (Có thể sử dụng giá trị âm ví dụ: top:-10px)
2. nếu giữa tiêu đề menu và sub menu có khoảng cách hãy chỉnh lại  height: 33px cho phù hợp.
Dropmenu xổ dọc theo cột cho blogspot

3. Nếu không hiện các menu xổ xuống.
- Nguyên nhân là do các thuộc tính hidden trên các thành phần của blog.
=> Khắc phục: Hãy tạo khung thêm tiện ích dưới header như bài này sau đó tạo một tiện ích HTML/Javascripts ngay dưới header rồi dán code vào nha.

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com