Dropmenu đa cấp từ CSS3 và icon

Với menu này các menu con và các hiệu ứng hoàn toàn từ CSS3 giúp tốc độ blog của bạn tối ưu hơn so với các menu từ javarscrip và Jquery. Điểm đặc biệt là menu chạy tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau như: Moliza Firefox, Google Chroome, Opera (10 và 11), Internet explorer (6,7,8,9,10), Safari,...

Mẫu menu này thích hợp cho các blog có nhiều chuyên mục và nhãn con với các icon hình ảnh tương ứng với mỗi nhãn và bạn có thể thay thế theo ý bạn.. Giúp blog của bạn trở nên khoa học và đẹp mắt hơn. menu được phát triển bởi tác giả bloggertrix.
Dropmenu đa cấp từ CSS3 và icon

VIEW DEMO

¤ Thêm Multilevel css3 menu bar với icons cho blogger.

1. Đăng nhập vào blog 
2- Vào bảng điều khiển Blogger 
3- Vào bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
4. Dán đoạn code dưới đây vào tiện ích HTML/Javascript vừa thêm:
<style>
/* ----------icons Css3 menu bar http://namkna.blogspot.com/ -------- */
ul#navbt {
display:block;
float:left;
font-family:Trebuchet MS,sans-serif;
font-size:0;
padding:5px 5px 5px 0;

background: -moz-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* FF 3.6+ */
background: -ms-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* IE10 */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #f5f5f5), color-stop(100%, #c4c4c4)); /* Safari 4+, Chrome 2+ */
background: -webkit-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* Safari 5.1+, Chrome 10+ */
background: -o-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* Opera 11.10 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#c4c4c4'); /* IE6 & IE7 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#c4c4c4')"; /* IE8+ */
background: linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* the standard */
}
ul#navbt,ul#navbt ul {
list-style:none;
margin:0;
}
ul#navbt,ul#navbt .subs {
background-color:#444;
border:1px solid #454545;

border-radius:9px;
-moz-border-radius:9px;
-webkit-border-radius:9px;
}
ul#navbt .subs {
background-color:#fff;
border:2px solid #222;
display:none;
float:left;
left:0;
padding:0 6px 6px;
position:absolute;
top:100%;
width:300px;

border-radius:7px;
-moz-border-radius:7px;
-webkit-border-radius:7px;
}
ul#navbt li:hover>* {
display:block;
}
ul#navbt li:hover {
position:relative;
}
ul#navbt ul .subs {
left:100%;
position:absolute;
top:0;
}
ul#navbt ul {
padding:0 5px 5px;
}
ul#navbt .col {
float:left;
width:50%;
}
ul#navbt li {
display:block;
float:left;
font-size:0;
white-space:nowrap;
}
ul#navbt>li,ul#navbt li {
margin:0 0 0 5px;
}
ul#navbt ul>li {
margin:5px 0 0;
}
ul#navbt a:active,ul#navbt a:focus {
outline-style:none;
}
ul#navbt a {
border-style:none;
border-width:0;
color:#181818;
cursor:pointer;
display:block;
font-size:13px;
font-weight:bold;
padding:8px 18px;
text-align:left;
text-decoration:none;
text-shadow:#fff 0 1px 1px;
vertical-align:middle;
}
ul#navbt ul li {
float:none;
margin:6px 0 0;
}
ul#navbt ul a {
background-color:#fff;
border-color:#efefef;
border-style:solid;
border-width:0 0 1px;
color:#000;
font-size:11px;
padding:4px;
text-align:left;
text-decoration:none;
text-shadow:#fff 0 0 0;

border-radius:0;
-moz-border-radius:0;
-webkit-border-radius:0;
}
ul#navbt li:hover>a {
border-style:none;
color:#fff;
font-size:13px;
font-weight:bold;
text-decoration:none;
text-shadow:#181818 0 1px 1px;
}
ul#navbt img {
border:none;
margin-right:8px;
vertical-align:middle;
}
ul#navbt span {
background-position:right center;
background-repeat:no-repeat;
display:block;
overflow:visible;
padding-right:0;
}
ul#navbt ul span {
background-image:url("http://1.bp.blogspot.com/-ga-pOJil7mE/UZRjwd1YZGI/AAAAAAAAJ_c/ujXKNVlzQSI/s1600/arrow-namkna.blogspot.png");
padding-right:20px;
}
ul#navbt ul li:hover>a {
border-color:#444;
border-style:solid;
color:#444;
font-size:11px;
text-decoration:none;
text-shadow:#fff 0 0 0;
}
ul#navbt > li >a {
background-color:transpa;
height:25px;
line-height:25px;

border-radius:11px;
-moz-border-radius:11px;
-webkit-border-radius:11px;
}
ul#navbt > li:hover > a {
background-color:#313638;
line-height:25px;
}
</style>
<ul id="navbt">
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-pnQElJCcep4/UZTXcRlm4OI/AAAAAAAAJ_w/xw_W7tYIyCo/s1600/home-namkna.blogspot.com.png" /> Home</a></li>
<li><a href="#"><span><img src="http://2.bp.blogspot.com/-ccWPcyrKs38/UZTYH50FkXI/AAAAAAAAJ_4/GGPlxn3qGT8/s1600/calenda-top1-namkna.blogspot.png" /> HTML/CSS</span></a>
<div class="subs">
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-khQp5wmVAnE/UZTYb-wu6HI/AAAAAAAAKAA/KHNCyA7Ohwk/s1600/bub-namkna.blogspot.com.png" /> Link 1</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-khQp5wmVAnE/UZTYb-wu6HI/AAAAAAAAKAA/KHNCyA7Ohwk/s1600/bub-namkna.blogspot.com.png" /> Link 2</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-khQp5wmVAnE/UZTYb-wu6HI/AAAAAAAAKAA/KHNCyA7Ohwk/s1600/bub-namkna.blogspot.com.png" /> Link 3</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-khQp5wmVAnE/UZTYb-wu6HI/AAAAAAAAKAA/KHNCyA7Ohwk/s1600/bub-namkna.blogspot.com.png" /> Link 4</a></li>
<li><a href="#"><span><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Sublinks</span></a>
<div class="subs">
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 41</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 42</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 43</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 44</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 45</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 46</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 47</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 48</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 49</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 6</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 7</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 8</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 9</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 10</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
<li><a href="#"><span><img src="http://2.bp.blogspot.com/-wD29eRHrQQU/UZTZAEd4fcI/AAAAAAAAKAI/L9CX9kp34qc/s1600/top2-namkna.blogspot.com,png.png" /> jQuery/JS</span></a>
<div class="subs">
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 1</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 2</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 3</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 4</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 5</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 6</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 7</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 8</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 9</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 10</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-elLmD1uel_o/UZTZZ7HffUI/AAAAAAAAKAQ/4cDiRwCXxBo/s1600/notepad-namkna.blogspot.com.png" /> PHP</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-r8CUg-2bftY/UZTZpdElKkI/AAAAAAAAKAY/oM9MSVYj398/s1600/top4-namkna.blogspot.com.png" /> MySQL</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-jHC3J_n0-3A/UZTZ5kLFX2I/AAAAAAAAKAg/qG7Z4nz2Hw4/s1600/top5-namkna.blogspot.com.png" /> XSLT</a></li>
</ul>
» Tùy chỉnh!
  • Thay dấu thăng (#) thành các liên kết tới bài viết hoặc nhãn của bạn.
  • Thay các hình ảnh icon thành hình ảnh icon bạn muốn.
  • Phần màu vàng là các phần tiêu đề hiển thị trên thanh menu chính,
  • Phần màu xanh là tiêu đề các menu cấp 1.
  • Phần màu da cam là tiêu đề các menu cấp 2.
  • Bạn có thể chỉnh sửa và xem trước bằng cách sử dụng công cụ test sau của namkna: Test HTML/Javarscipts.
  • Menu này có sử dụng một số icon mô tả bạn có thể tải chúng về và upload trực tiếp lên blog hoặc picasa rồi thay vào code để tránh lỗi khi namkna xóa các hình ảnh đó từ host của namkna nha. Các bạn có thể tải về Tại đây.
5- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.
Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình thực hiện hãy để lại comment namkna sẽ trợ giúp các bạn.

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com