Các mẫu Menu Ngang cho Blogspot

Để khách truy cập blog có thể xem blog một cách rễ ràng hơn, và để blog của bạn trở nên khoa học hơn thì việc bố trí xắp xếp các mục để mọi người tiện theo rõi là một việc rất cần thiết. Trước đây, tôi có hướng dẫn tạo menu ngang cho Blogger (xem TẠI ĐÂY), nay có các mẫu mới các bạn xem nếu thấy thích thì chép code dán vào blog theo như bài tạo menu ngang cho Blogger.
* Menu 1:
<style> 
#navcontainer { /* none needed */ } 
ul#navlist { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; white-space: nowrap; } 
ul#navlist li { float: left; font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 5px 0 4px 0; background-color: #666; border-top: 1px solid #e0ede9; border-bottom: 1px solid #e0ede9; } 
#navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 5px 9px 4px 9px; color: #fff; border-right: 1px solid #d1e3db; text-decoration: none; } 
ul#navlist li#active { color: #95bbae; background-color: #d1e3db; } 
#navlist a:hover { color: #fff; background-color: #FE9C54; } 
</style> 
<div id="navcontainer"> 
<ul id="navlist">
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> 
</ul> </div>
*Menu 2:
<style> 
#navcontainer { float:left; width:100%; background:#fff; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #6659A7; border-top:1px solid #6659A7; } 
ul#navlist { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; white-space: nowrap; }
ul#navlist li { float: left; font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 5px 0 4px 0; background-color: #6659A7; border-top: 1px solid #e0ede9; border-bottom: 1px solid #e0ede9; } 
#navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 5px 9px 4px 9px; color: #fff; border-right: 1px solid #d1e3db; text-decoration: none; }
ul#navlist li#active { color: #95bbae; background-color: #d1e3db; } 
#navlist a:hover { color: #666; background-color: #fff; } 
</style> 
<div id="navcontainer"> 
<ul id="navlist"> 
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> 
</ul> </div>
* Menu 3:
<style> #tabs { font: bold 7.5pt Verdana; } 
#navcontainer { float:left; margin: 0; padding: 8px 0px; width:100%; background:#575656; font-size:93%; line-height:normal; } ul
#navlist { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; white-space: nowrap; } ul
#navlist li { float: left; font: bold 7.5pt Verdana; line-height: 14px; margin: 0; padding: 5px 0 5px 0; } 
#navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 10px; color: #fff; border: 4px solid #575656; text-decoration: none; } 
#navlist a:hover { color: #fff; border: 4px solid #fff; } 
</style> 
<div id="navcontainer"> <ul id="navlist"> 
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> 
</ul> </div>
* Menu 4:
<style> #tabs1 { font: bold 7.5pt Verdana; } #tabs9 img
{ border: none; } #navcontainer {  margin: 10px 0 0 30px; padding: 0; height: 20px; } #navcontainer ul {  border: 0; margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; text-align:  center; } #navcontainer ul li { display: block; float: left;  text-align: center; padding: 0; margin: 0; } #navcontainer ul li a {  background: #fff; width: 78px; height: 18px; border-top: 1px solid  #ddd; border-left: 1px solid #ddd; border-bottom: 1px solid #ddd;  border-right: 1px solid #ddd; padding: 0; margin: 0 0 5px 0; color:  #666; text-decoration: none; display: block; text-align: center; font:  normal 10px/18px verdana; } #navcontainer ul li a:hover { color:  #6659A7; background: #eeeeee; } #navcontainer a:active { background:  #c60; color: #fff; } #navcontainer li#active a { background: #c60;  border: 1px solid #c60; color: #fff; } </style> <div  id="navcontainer"> <ul id="navlist">
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 5:
<style> .container { width: 500px; padding: 0 0 5px 0; margin: 3px 0 10px 0; background: #fff; } #nav { margin: 0; padding: 0; border-top: 3px solid #5F6A71; } #nav li { margin: 0; padding: 0; display: inline; list-style-type: none; } #nav a:link, #nav a:visited { float: left; font: bold 7.5pt verdana; line-height: 14px; padding: 9px; text-decoration: none; color: #708491; } #nav a:link.active, #nav a:visited.active, #nav a:hover { color: #666; background: url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvC_Xa-vHI/AAAAAAAACw0/qVeZI3gdWQM/s1600/Inverted.png) no-repeat top center; border-top: 4px solid #5F6A71; } </style> <div class="container"> <ul id="nav"> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 6:

<style> #tabsI { float:left; width:100%; background:#EFF4FA; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #DD740B; } #tabsI ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsI li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsI a { float:left; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBJiGpo6I/AAAAAAAACwM/9lKuhGGOk3E/s1600/tableftI.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 5px; text-decoration:none; } #tabsI a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBJn6pb9I/AAAAAAAACwQ/XVWOFI_3AgE/s1600/tabrightI.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsI a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsI a:hover span { color:#FFF; } #tabsI a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsI a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsI"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 7:
<style> #tabsG { float:left; width:100%; background:#666; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabsG ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsG li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsG a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBBuaTrwI/AAAAAAAACv8/G3bPgs-Gu7U/s1600/tableftG.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsG a span { float:left; display:block; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBB8X5gTI/AAAAAAAACwA/fwleg9upasg/s1600/tabrightG.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsG a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsG a:hover span { color:#FFF; } #tabsG a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsG a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsG"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 8:


<style> #tabsF { float:left; width:100%; background:#efefef; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #666; } #tabsF ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsF li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsF a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvA5iiWmCI/AAAAAAAACv0/4lAk0jar62Q/s1600/tableftF.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsF a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvA5jIWoBI/AAAAAAAACv4/1TJsSRUoYes/s1600/tabrightF.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#666; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsF a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsF a:hover span { color:#FFF; } #tabsF a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsF a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsF"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 9:
<style> #navcontainer { background: #369; border-top: 1px solid #9CC; margin-top: 20px; font: normal normal 11px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; } #navlist { list-style: none outside none; margin: 0; padding: 0; } @media all { #navlist { text-align: center } } #navlist li { bottom: 11px; display: inline; line-height: 1.2em; margin: 0; padding: 0; position: relative; } html>body #navlist li { background: #000; margin: 0 3px 0 0; padding: 4px 0px 4px 0; } #navlist a, #navlist a:link, #navlist a:visited { background: #900; border: 1px solid #FFF; bottom: 2px; color: #FFF; cursor: pointer; display: inline; height: 1em; margin: 0; padding: 3px 5px 3px 5px; position: relative; right: 2px; text-decoration: none; } #navlist a:hover { background: #C00; bottom: 1px; color: #FFF; position: relative; right: 1px; } #navlist a:active { background: #999; bottom: 0px; color: #FFF; position: relative; right: 0px; } #navlist li#active { background: #369; bottom: 13px; display: inline; margin: 0 3px 0 0; padding: 0; position: relative; } html>body #navlist li#active { background: #000; margin: 0 4px 0 4px; } #navlist #active a, #navlist #active a:link, #navlist #active a:visited, #navlist #active a:hover { background: #369; border-bottom: none; border-left: 1px solid #9CC; border-right: 1px solid #9CC; border-top: 1px solid #9CC; bottom: 0; color: #FFF; cursor: text; margin: 0; padding: 2px 5px 0 5px; position: relative; right: 0; } </style> <div id="navcontainer"> <ul id="navlist"> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 10:
<style> #tabsE { float:left; width:100%; background:#000; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabsE ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsE li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsE a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvA5SCr4aI/AAAAAAAACvs/z9n_NmrOa5s/s1600/tableftE.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsE a span { float:left; display:block; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvA5lGRr2I/AAAAAAAACvw/691UrUgNOOA/s1600/tabrightE.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsE a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsE a:hover span { color:#FFF; } #tabsE a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsE a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsE"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 11:
<style> #tabsD { float:left; width:100%; background:#FCF3F8; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #F4B7D6; } #tabsD ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsD li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsD a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvAqYEy5NI/AAAAAAAACvk/Upvw2dOoy3c/s1600/tableftD.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsD a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvAqaCPITI/AAAAAAAACvo/6J1w2JWIlz0/s1600/tabrightD.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#C7377D; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsD a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsD a:hover span { color:#C7377D; } #tabsD a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsD a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsD"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
*Menu 12:
<style> #tabs12 img { border: none; } #tabs12 { float:left; width:100%; background:#F9F7F3; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #C2BDAE; } #tabs12 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs12 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs12 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_vhXlxhI/AAAAAAAACvE/mtaQIkLuioQ/s1600/tableft12.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs12 a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_voDXE9I/AAAAAAAACvI/sVgxX67lkGc/s1600/tabright12.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#E4D6CD; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs12 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs12 a:hover span { color:#FFF; } #tabs12 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs12 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs12 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs12 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs12"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 13:
<style> #tabs11 img { border: none; } #tabs11 { float:left; width:100%; background:#F9F7F3; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #C2BDAE; } #tabs11 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs11 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs11 a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_vcwCwaI/AAAAAAAACu8/HPBTqfggop8/s1600/tableft11.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs11 a span { float:left; display:block; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_vbDU2PI/AAAAAAAACvA/k6O6JwDg614/s1600/tabright11.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#9F9584; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs11 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs11 a:hover span { color:#FFF; } #tabs11 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs11 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs11 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs11 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs11"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 14:
<style> #tabs10 img { border:  none; } #tabs10 { float:left; width:100%; font: bold 7.5pt Verdana;  border-bottom:1px solid #2763A5; line-height:normal; } #tabs10 ul {  margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs10 li {  display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs10 a { float:left;  background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_knlQKBI/AAAAAAAACu0/8LiiBZnKfsw/s1600/tableft10.png)  no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs10 a span { float:left; display:block; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_k-9mnTI/AAAAAAAACu4/zgN8RBPo47g/s1600/tabright10.png)  no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /*  Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs10 a span  {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs9 a:hover span { color:#FFF; }  #tabs10 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs10 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs10 #current a {  background-position:0% -42px; } #tabs10 #current a span {  background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs10">  <ul>
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 15:
<style> #tabs9 img { border: none; } #tabs9 { float:left; width:100%; font: bold 7.5pt Verdana; border-bottom:1px solid #F45551; line-height:normal; } #tabs9 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs9 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs9 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_kvE0faI/AAAAAAAACus/SzckKvt6x20/s1600/tableft9.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs9 a span { float:left; display:block; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_kr6m1hI/AAAAAAAACuw/YTWQEYce98E/s1600/tabright9.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs9 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs9 a:hover span { color:#FFF; } #tabs9 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs9 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs9 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs9 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs9"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 16:
<style> #tabs6 img { border: none; } #tabs6 { float:left; width:100%; background:#efefef; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #666; } #tabs6 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs6 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs6 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu-pxMSoZI/AAAAAAAACuU/PFY8xbrx6AQ/s1600/tableft6.gif) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs6 a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu-p0wRo5I/AAAAAAAACuY/T2KFLniEzcM/s1600/tabright6.gif) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs6 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs6 a:hover span { color:#FFF; } #tabs6 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs6 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs6 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs6 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs6"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 17:
<style> #tabs8 img { border: none; } #tabs8 { float:left; width:100%; background:#FCF1F6; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #E276A7; } #tabs8 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs8 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs8 a { float:left; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_bd2bmRI/AAAAAAAACuk/Y174Kut0Ngs/s1600/tableft8.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs8 a span { float:left; display:block; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_bixXsgI/AAAAAAAACuo/rQ1FvEtXTdI/s1600/tabright8.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#333; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs8 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs8 a:hover span { color:#591333; } #tabs8 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs8 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs8 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs8 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs8"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 18:
<style> #tabs7 img { border: none; } #tabs7 { float:left; width:100%; background:#D4DAE7; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #333B66; } #tabs7 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs7 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs7 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_bRCaLKI/AAAAAAAACuc/YEWujpfd-sA/s1600/tableft7.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs7 a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu_bSCN0jI/AAAAAAAACug/0fWPrwxSe4s/s1600/tabright7.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#999; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs7 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs7 a:hover span { color:#ECB546; } #tabs7 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs7 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs7 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs7 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs7"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 19:
<style> #tabsK { float:left; width:100%; background:#E7E5E2; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #54545C; } #tabsK ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsK li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsK a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBVzhRH_I/AAAAAAAACwc/wnL2j0dXKHM/s1600/tableftK.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsK a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBV1YKHfI/AAAAAAAACwg/3p1hsPWPSHI/s1600/tabrightK.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsK a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsK a:hover span { color:#FFF; background-position:100% -42px; } #tabsK a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsK a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsK"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 20:
<style> #tabs4 img { border: none; } #tabs4 { float:left; width:100%; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #6B78A9; } #tabs4 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs4 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs4 a { float:left; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu-gCY1ZzI/AAAAAAAACuE/IYEaj-Ap9Bk/s1600/tableft4.gif) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 7px; text-decoration:none; } #tabs4 a span { float:left; display:block; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu-gKkyHOI/AAAAAAAACuI/NpLTAFOd2uQ/s1600/tabright4.gif) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#6B78A9; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs4 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs4 a:hover span { color:#6B78A9; } #tabs4 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs4 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs4 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs4 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs4"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 21:
<style> #tabs3 img { border: none; } #tabs3 { float:left; width:100%; background:#E4E6EB; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabs3 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs3 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs3 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu-fxTO5uI/AAAAAAAACt8/-Obicf3fMP0/s1600/tableft3.gif) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs3 a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu-gDciBuI/AAAAAAAACuA/CQSbr-4_cGU/s1600/tabright3.gif) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs3 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs3 a:hover span { color:#FFF; } #tabs3 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs3 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs3 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs3 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs3"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 22:
<style> #tabs2 img { border: none; } #tabs2 { float:left; width:100%; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #84776B; } #tabs2 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs2 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs2 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu9PRHHGvI/AAAAAAAACt0/VowUBlNOh9g/s1600/tableft2.gif) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs2 a span { float:left; display:block; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu9Pg-t39I/AAAAAAAACt4/Bc82ooHNWSA/s1600/tabright2.gif) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#84776B; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs2 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs2 a:hover span { color:#74675B; } #tabs2 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs2 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs2 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs2 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs2"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 23:
<style> .container { width: 500px; padding: 15px; margin: 3px 0 20px 0; border: 1px solid #ccc; background: #fff; } /* square */ #navSquare { margin: 0; padding: 0 0 20px 10px; border-bottom: 1px solid #9FB1BC; } #navSquare li { margin: 0; padding: 0; display: inline; list-style-type: none; } #navSquare a:link, #navSquare a:visited { float: left; font-size: 12px; line-height: 14px; font-weight: bold; padding: 0 12px 6px 12px; text-decoration: none; color: #708491; } #navSquare a:link.active, #navSquare a:visited.active, #navSquare a:hover { color: #000; background: url(file://localhost/C:/Program%20Files/CSS%20Tab%20Designer%202/styles/Square/Square.gif) no-repeat bottom center; } </style> <div class="container"> <ul id="navSquare"> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 24:
<style> #navcontainer { background: #f0e7d7; margin: 0 auto; padding: .4em 0 .2em 0; font-family: georgia, serif; text-transform: uppercase; font-size: 14px; } /* to stretch the container div to contain floated list */ #navcontainer:after { content: "."; display: block; line-height: 1px; font-size: 1px; clear: both; } ul#navlist { list-style: none; padding: 0; margin: 0 auto; width: 80%; font-size: 0.8em; } ul#navlist li { display: block; float: left; margin: 0; padding-bottom: 2px; } ul#navlist li a { display: block; width: 100%; padding: 0.5em; border-width: 1px; border-color: #ffe #aaab9c #ccc #fff; border-style: solid; color: #777; text-decoration: none; background: #f7f2ea; } #navcontainer>ul#navlist li a { width: auto; } ul#navlist li#active a { background: #f0e7d7; color: #800000; } ul#navlist li a:hover, ul#navlist li#active a:hover { color: #800000; background: transparent; border-color: #aaab9c #fff #fff #ccc; } </style> <div id="navcontainer"> <ul id="navlist"> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 25:
<style> #tabsH { float:left; width:100%; background:#000; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabsH ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsH li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsH a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBBx63ZtI/AAAAAAAACwE/lOu0RDcHs_c/s1600/tableftH.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsH a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBB9V8tWI/AAAAAAAACwI/rmnQz1WjK-g/s1600/tabrightH.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsH a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsH a:hover span { color:#FFF; } #tabsH a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsH a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsH"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 26:
<style> #tabs1 img { border: none; } #tabs1 { float:left; width:100%; background:#F4F7FB; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #BCD2E6; } #tabs1 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs1 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs1 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu9PCVjbFI/AAAAAAAACts/MclSzL8Aza4/s1600/tableft1.gif) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs1 a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/Szu9Pd4oqxI/AAAAAAAACtw/3ldOBb2QV-g/s1600/tabright1.gif) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#627EB7; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs1 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs a:hover span { color:#627EB7; } #tabs1 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs1 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs1 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs1 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs1"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 27:
<style> #tabs { float:left; width:100%; background:#BBD9EE; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabs ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvASky0MXI/AAAAAAAACvM/lCN12ooOQ_o/s1600/tableft.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvASjsu31I/AAAAAAAACvQ/h_VW2YzIljU/s1600/tabright.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#666; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs a:hover span { color:#FF9834; } #tabs a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 28:
<style> #tabs5 img { border: none; } #tabs5 { float:left; width:100%; background:#E3ECF3; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabs5 ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabs5 li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabs5 a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/-ZUNDal3sHzk/T1L70-pcB5I/AAAAAAAAAkQ/suVSKggyfwc/s1600/tableft5-namkna-ngoctra.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabs5 a span { float:left; display:block; background:url(http://4.bp.blogspot.com/-hq87GBVVM8o/T1L5vQrqVqI/AAAAAAAAAkI/QSvDfqCTYUo/s1600/tabright5-namkna-ngoctra.gif) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabs5 a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabs5 a:hover span { color:#FFF; } #tabs5 a:hover { background-position:0% -42px; } #tabs5 a:hover span { background-position:100% -42px; } #tabs5 #current a { background-position:0% -42px; } #tabs5 #current a span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabs5"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 29:
<style> #tabsB { float:left; width:100%; background:#F4F4F4; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; } #tabsB ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsB li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsB a { float:left; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvASpRftuI/AAAAAAAACvU/Zu86nlwjvhQ/s1600/tableftB.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsB a span { float:left; display:block; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvAS5-xgjI/AAAAAAAACvY/f0YjqMbxzqY/s1600/tabrightB.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#666; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsB a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsB a:hover span { color:#000; } #tabsB a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsB a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsB"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 30:
<style> #tabsJ { float:left; width:100%; background:#F4F4F4; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #24618E; } #tabsJ ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsJ li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsJ a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBJ_dMfYI/AAAAAAAACwU/ROgYM1pOzzo/s1600/tableftJ.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 5px; text-decoration:none; } #tabsJ a span { float:left; display:block; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBJ7Gdz_I/AAAAAAAACwY/o6Vlnp00pyk/s1600/tabrightJ.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#24618E; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsJ a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsJ a:hover span { color:#FFF; } #tabsJ a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsJ a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsJ"> <ul> <li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
Menu 31:

<style>
#navcontainer { /* none needed */ } 
ul#navlist { margin: 0; padding: 
0; list-style-type: none; white-space: nowrap; } 
ul#navlist li { float:left; font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 9px; 
font-weight: bold; margin: 0; padding: 5px 0 4px 0; background-color: #3535c7;border-top: 1px solid #e0ede9; border-bottom: 1px solid #e0ede9; } 
#navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 5px 9px 4px 9px; 
color: #ff0000; border-right: 1px solid #d1e3db; text-decoration: none; } 
ul#navlist li#active { color: #95bbae; background-color: #d1e3db; } 
#navlist a:hover { color: #0000ff; background-color: #1e5508; } </style> <div id="navcontainer"> <ul id="navlist">
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/"><span>TRANG CH?</span></a></li>
 <li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>GI?I ÐÁP</span></a></li>
 <li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>DOWNLOAD</span></a></li> <li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>PHOTOSHOP</span></a></li>
 <li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>CÀI Ð?T WIN-GHOST</span></a></li>
<li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>VUI Ð? H?C</span></a></li>
 <li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>WEB HAY</span></a></li> <li><a href="Link liên k?t t?i bài vi?t ho?c Laber c?a b?n"><span>NAMKNA</span></a></li ></ul> </div>
Chúc thành công!

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com