Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger

- Ảnh minh họaHướng dẫn tạo widget xếp hạng bình luận (Top commentators) cho Blogspot


 1. Truy cập vào trang quản trị Blogger:
 2. Vào Bố cục (Layout), chọn vị trí muốn hiển thị widget xếp hạng bình luận, và thêm tiện ích (Add widget):
 3. Chọn Tiện ích HTML/JavaScript, và dán toàn bộ đoạn code sau vào :
 4. <style type="text/css">
  .top-commentators {
  margin: 3px 0;
  border-bottom: 1px dotted #ccc;
  }
  .avatar-top-commentators {
  vertical-align:middle;
  border-radius: 30px;
  }
  .top-commentators .commenter-link-name {
  padding-left:0;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var maxTopCommenters = 8; 
  var minComments = 1;   
  var numDays = 0;     
  var excludeMe = true;  
  var excludeUsers = ["Anonymous", "someotherusertoexclude"]; 
  var maxUserNameLength = 42;
  //
  var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])';
  var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.';
  var txtAnonymous = '';
  //
  var sizeAvatar = 33;
  var cropAvatar = true;
  //
  var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-pWdg8wLsedo/UmVWQxLdwrI/AAAAAAAAEVk/-z7YgKykkuU/s1600/avatar_blue_m_96.png" + sizeAvatar;
  var urlAnoAvatar = 'http://1.bp.blogspot.com/-6B6DXCp8dek/UmVPm7D2mOI/AAAAAAAAEVU/Xz-3z2nRpUk/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
  var urlMyProfile = '';
  var urlMyAvatar = '';
  if(!Array.indexOf) {
   Array.prototype.indexOf=function(obj) {
   for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i;
   return -1;
  }}
  function replaceTopCmtVars(text, item, position)
  {
   if(!item || !item.author) return text;
   var author = item.author;
   var authorUri = "";
   if(author.uri && author.uri.$t != "")
    authorUri = author.uri.$t;
   var avaimg = urlAnoAvatar;
   var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
   if(author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
    avaimg = author.gd$image.src;
   else {
    var parseurl = document.createElement('a');
    if(authorUri != "") {
     parseurl.href = authorUri;
     avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
    }
   }
   if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
    avaimg = urlMyAvatar;
   if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
    avaimg = urlNoAvatar;
   var newsize="s"+sizeAvatar;
   avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
   if(cropAvatar) newsize+="-c";
   avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
   var authorName = author.name.$t;
   if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
    authorName = txtAnonymous;
   var imgcode = '<img class="avatar-top-commentators" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
   if(authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
   if(maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength)
    authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength-3) + "...";
   var authorcode = authorName;
   if(authorUri!="") authorcode = '<a class="commenter-link-name" href="'+authorUri+'">'+authorcode+'</a>';
   text = text.replace('[user]', authorcode);
   text = text.replace('[image]', imgcode);
   text = text.replace('[#]', position);
   text = text.replace('[count]', item.count);
   return text;
  }
  var topcommenters = {};
  var ndxbase = 1;
  function showTopCommenters(json) {
   var one_day=1000*60*60*24;
   var today = new Date();
   if(urlMyProfile == "") {
    var elements = document.getElementsByTagName("*");
    var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
    for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
     if(expr.test(elements[i].className)) {
      urlMyProfile = elements[i].href;
      break;
     }
   }
   if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length) for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
    var entry = json.feed.entry[i];
    if(numDays > 0) {
     var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g);
     var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);
    
     var days = Math.ceil((today.getTime()-cmtDate.getTime())/(one_day));
     if(days > numDays) break;
    }
    var authorUri = "";
    if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
     authorUri = entry.author[0].uri.$t;
    if(excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile)
     continue;
    var authorName = entry.author[0].name.$t;
    if(excludeUsers.indexOf(authorName) != -1)
     continue;
    var hash=entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri;
    if(topcommenters[hash])
     topcommenters[hash].count++;
    else {
     var commenter = new Object();
     commenter.author = entry.author[0];
     commenter.count = 1;
     topcommenters[hash] = commenter;
    }
   }
   if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length && json.feed.entry.length == 200) {
    ndxbase += 200;
    document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index='+ndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
    return;
   }
   // convert object to array of tuples
   var tuplear = [];
   for(var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]);
   tuplear.sort(function(a, b) {
    if(b[1].count-a[1].count)
      return b[1].count-a[1].count;
    return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1;
   });
   var realcount = 0;
   for(var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length ; i++) {
    var item = tuplear[i][1];
    if(item.count < minComments)
      break;
    document.write('<di'+'v class="top-commentators">');
    document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount+1));
    document.write('</d'+'iv>');
    realcount++;
   }
   if(!realcount)
    document.write(txtNoTopCommenters);
  }
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
  </script>
 5. Bấm lưu và xem kết quả

Tùy chỉnh

Các Bạn có thể thay đổi

 • Số lượng người hiển thị bằng cách tìm var maxTopCommenters = 8; và thay thế 8 thành số bạn muốn
 • Kích thước avatar người bình luận tìm var sizeAvatar = 33; Thay đổi 33 thành kích thước bạn muốn

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com