CODE TẠO BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN CỰC ĐỘC ĐÁO BẢN QUYỀN

BƯỚC 1: CHÈN CODE CSS TRÊN  HOẶC DƯỚI THẺ  ]]></b:skin>

/* Related Posts */
.related-post{margin:30px 0 0;position:relative;padding:0 0 10px}
.related-post h4,#comments h3{color:#333;text-align:center;letter-spacing:1px;font-size:120%;font-weight:700;text-transform:uppercase;position:relative;padding:15px 20px;margin:0 0 20px}
.related-post h4:after,#comments h3:after{content:&quot;&quot;;position:absolute;width:4px;height:4px;background:#1a9eda;border-radius:50%;bottom:0;left:46%;box-shadow:1em 0 0 0 #1a9eda,2em 0 0 0 #1a9eda}
.related-post ul{margin:0;padding:0}
.related-post-style-3,.related-post-style-3 li{margin:auto;text-align:left;padding:0;list-style:none;word-wrap:break-word}
.related-post-style-3 li a{color:#64707a;font-weight:700;font-size:13px;line-height:1.4em}
.related-post-style-3 li:hover a,.related-post-style-3 li a:hover{color:#1daced}
.related-post-style-3 .related-post-item{display:inline-block;float:left;width:29.2%;height:220px;padding:0;margin-left:3%;margin-bottom:15px;position:relative;overflow:hidden}
.related-post-style-3 .related-post-item:focus{outline:none;border:none}
.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{display:block;margin:0 0 10px;width:100%;height:125px;}
/* CSS Item Responsive */
@media only screen and (max-width:640px){.related-post-style-3 .related-post-item {width:45.4%;}}
@media screen and (max-width:414px){.related-post-style-3 .related-post-item {width:100%;margin:0;padding:10px;}}


BƯỚC 2: CHÈN CODE SAU VÀO VỊ TRÍ MONG MUỐN HIỂN THỊ

<div class='related-post' id='related-post'/>
<script type='text/javascript'>
  var mql = window.matchMedia(&#39;screen and (min-width: 992px)&#39;);if (mql.matches){
    var labelArray = [<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'>
        &quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
        </b:loop></b:if>];
    var relatedPostConfig = {
        homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
        widgetTitle: &quot;<h4>xem thêm các tin liên quan</h4>&quot;,
        numPosts:30,
        summaryLength:0,
        titleLength: &quot;auto&quot;,
        thumbnailSize: 200,
        noImage: &quot;https://2.bp.blogspot.com/-MAq4HsrpQoE/WgGTgmsh07I/AAAAAAAADkI/-qoOvsCixNUH04M30sO8LaDjWlE18S16wCLcBGAs/s1600/logo%2B%25281%2529.png&quot;,
        containerId: &quot;related-post&quot;,
        newTabLink: false,
        moreText: &quot;Read More&quot;,
        widgetStyle: 3,
        callBack: function() {}
};}
</script>
<script type='text/javascript'>
removeRelatedDuplicates();
printRelatedLabels();
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*! Related Post Widget */
var randomRelatedIndex,showRelatedPost;(function(n,m,k){var d={widgetTitle:"<h4>Bài viết liên quan:</h4>",widgetStyle:1,homePage:"http://www.tuyensinhtrungcap.edu.vn",numPosts:7,summaryLength:370,titleLength:"auto",thumbnailSize:200,noImage:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",containerId:"related-post",newTabLink:false,moreText:"Baca Selengkapnya",callBack:function(){}};for(var f in relatedPostConfig){d[f]=(relatedPostConfig[f]=="undefined")?d[f]:relatedPostConfig[f]}var j=function(a){var b=m.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=a;k.appendChild(b)},o=function(b,a){return Math.floor(Math.random()*(a-b+1))+b},l=function(a){var p=a.length,c,b;if(p===0){return false}while(--p){c=Math.floor(Math.random()*(p+1));b=a[p];a[p]=a[c];a[c]=b}return a},e=(typeof labelArray=="object"&&labelArray.length>0)?"/-/"+l(labelArray)[0]:"",h=function(b){var c=b.feed.openSearch$totalResults.$t-d.numPosts,a=o(1,(c>0?c:1));j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+a+"&max-results="+d.numPosts+"&callback=showRelatedPost")},g=function(z){var s=document.getElementById(d.containerId),x=l(z.feed.entry),A=d.widgetStyle,c=d.widgetTitle+'<ul class="related-post-style-'+A+'">',b=d.newTabLink?' target="_blank"':"",y='<span style="display:block;clear:both;"></span>',v,t,w,r,u;if(!s){return}for(var q=0;q<d.numPosts;q++){if(q==x.length){break}t=x[q].title.$t;w=(d.titleLength!=="auto"&&d.titleLength<t.length)?t.substring(0,d.titleLength)+"&hellip;":t;r=("media$thumbnail"in x[q]&&d.thumbnailSize!==false)?x[q].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(\-c)?/,"/s"+d.thumbnailSize):d.noImage;u=("summary"in x[q]&&d.summaryLength>0)?x[q].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,d.summaryLength)+"&hellip;":"";for(var p=0,a=x[q].link.length;p<a;p++){v=(x[q].link[p].rel=="alternate")?x[q].link[p].href:"#"}if(A==2){c+='<li><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+'</span> <a href="'+v+'" class="related-post-item-more"'+b+">"+d.moreText+"</a></span>"+y+"</li>"}else{if(A==3||A==4){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-title" href="'+v+'"'+b+'><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"></a><div class="related-post-item-tooltip"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></div>"+y+"</li>"}else{if(A==5){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-wrapper" href="'+v+'" title="'+t+'"'+b+'><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><span class="related-post-item-tooltip">'+w+"</span></a>"+y+"</li>"}else{if(A==6){c+='<li><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><div class="related-post-item-tooltip"><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+"</span></span>"+y+"</div></li>"}else{c+='<li><a title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></li>"}}}}}s.innerHTML=c+="</ul>"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]);
//]]>
</script>
</b:if>
<div class='clear'/> CHÚ Ý:   numPosts:3 : Đây là thông số yêu cầu hiển thị số bài liên quan đối với code này.


 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM THIẾT KẾ WEBSITE  -  WEB DẠNG BLOG -  ZÁRẺ 
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0919.08.3000 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com