Sơ đồ kinh doanh trong kinh doanh theo mạng

Thậm chí những người mà, ví dụ, tuyên bố rằng một kế hoạch nhị phân cao cấp hơn so với một kế hoạch unilevel vẫn có thể chấp nhận rằng một kế hoạch unilevel được thiết kế tốt hơn thì hơn hẳn một kế hoạch nhị phân thiết kế sơ sài.
Như tôi đã đề cập, có nhiều nhân tố để xem xét lựa chọn liệu có nên tham gia vào một cơ hội KDTM hay chăng. Kế hoạch trả thưởng chỉ là một nhân tố. Việc sản phẩm tốt và công ty đáng tin cậy thường quan trọng như nhau.
Nếu bất kỳ trong ba yếu tố này khiếm khuyết thì thành công không thể bảo đảm 
Scott Harris


Kiểu Ma trận 

Phần lớn các công ty KDTM đều dùng kế hoạch trả thưởng trên cơ sở của cấu trúc ma trận. Đại khái, đây là một dạng hệ thống trong đó bạn có thể ký cho vài người tham gia vào một tầng bên dưới mình. Khái niệm này được gọi là frontline (tuyến).
Và những người này sẽ tiếp tục ký thêm cho người khác vào tầng kế tiếp, cứ thế liên tục.
Nếu bạn ký làm nhà bảo trợ cho những người chăm chỉ và mang đến cho họ sự hỗ trợ thích hợp, huấn luyện họ mô phỏng theo cách bạn làm về mặt lý thuyết, thì kết quả là rốt cuộc mỗi tầng sẽ có được nhiều người hơn số tuyến trên của mình
Có nghĩa là, bạn sẽ nhận được hoa hồng trên doanh số bán được của mọi người ký trong mạng lưới phía dưới bạn trở xuống (tuyến dưới).
Ví dụ, bạn có thể nhận được 7% tổng doanh số phát sinh từ tất cả các nhà phân phối của 7 tầng đầu tiên của tuyến dưới bạn. 
Về mặt này thì có rất nhiều hình thức khác nhau. Nhiều hệ thống trả mức hoa hồng khác nhau với mỗi tầng khác nhau. Chẳng hạn, công ty sẽ trả 5% hoa hồng cho bạn đối với doanh số của tầng 1 và tầng 2, nhưng lại là 10% cho doanh số của tầng 3,

Ý nghĩa của các mức phần trăm hoa hồng

Ưu điểm của một hệ thống có mức hoa hồng ăn chia lớn hơn (tỉ lệ phần trăm cao hơn) tại mỗi tầng sâu hơn thuộc tuyến dưới chính là: nếu như hệ thống đó hoạt động hiệu quả thì cấp độ càng sâu càng có nhiều người tham gia
Chẳng hạn, nếu bạn ký cho 3 người vào tầng 1 của mình, mỗi người này lại lần lượt ký cho 3 người khác nữa thì bạn có 9 người ở tầng 2
Nếu mỗi người ở tầng 2 cũng ký cho 3 người tham gia làm nhà phân phối thì bạn sẽ có tổng cộng là 27 người ở tầng 3.
Trong trường hợp này, sử dụng công thức chia phần trăm không đều nhau tại mỗi tầng như đã đề cập ở trên thì bạn sẽ nhận được 10% hoa hồng từ tổng doanh số của 27 người ở tầng 3 và chỉ có 5% hoa hồng cho tổng doanh số của 12 người ở tầng 2 và tầng 1.
Như thế sẽ có lợi hơn so với việc nhận 7% đồng đều cho cả 39 người ở 3 tầng
Số tầng của bạn càng sâu bao nhiêu, số người bạn có tại mỗi cấp về mặt lý thiết càng nhiều bấy nhiêu, và chính vì thế càng có lợi với số phần trăm hoa hồng cao hơn tại tầng đó, ngay cả nếu hoa hồng phải được cân đối với hoa hồng thấp hơn (về mặt lý thuyết) của các tấng gần hơn.
Tuy nhiên mô hình này cũng có mặt khuyết.
Giả thiết rằng một công ty đặt mức phần trăm trả thưởng cao nhất tại tầng 7. Nhằm để có ai đó có được cả 7 tầng thì bạn phải có 1 hoặc nhiều nhà phân phối hơn tại mỗi cấp giữa hoặc tầng đó.
Điều này không cần thiết xảy ra và các tuyến sẽ không bao giờ đạt đến tầng thứ 7.
Mặt khác, nếu như một công ty nén hoa hồng của mình vào các tầng trên, bạn sẽ không có cơ hội để xây dựng một mạng lưới có thu nhập cao dựa trên những kết quả lý thuyết rằng sẽ tăng theo cấp số nhân
Nói ngắn gọn là khó mà đạt được mức chỉ tiểu tối đa 
Bên cạnh mức phần trăm được so sánh ở trên, cũng rất hữu ích nếu so sánh những gì bạn đạt được đối với mức này.
Hầu hết các nhà KDTM đều có nhu cầu mua sắm chỉ tiêu cho tối thiểu mà người tham gia cần phải mua để đủ tiêu chuẩn nhận hoa hồng trong tháng quy định.
Hệ thống nào cho bạn 5% từ doanh số mà phần tiêu chuẩn mua hàng tích cực mỗi tháng 100 USD( bạn được trích 5USD) thì thường có lợi hơn là hệ thống trả cho bạn 10% hoa hồng doanh số nếu tiêu chuẩn mua hàng là 25USD( vì nó sẽ trích 2.5 USD/ tiêu chuẩn)
Đương nhiên, bạn cũng sẽ phải cân nhắc với việc bạn có thể ký được bao nhiêu người tham gia mua 100USD so với số người mà bạn có thể thu hút mua được tiêu chuẩn 25 USD trong mỗi hệ thống.
Một yếu tố khác xác định có lợi hay không là phần trăm được công ty tính như thế nào.
Một số công ty KDTM tính hoa hồng dựa trên doanh số thực tế, nhưng phần lớn các công ty lại tính dựa trên “ doanh số hưởng hoa hồng- CV” hoặc “ doanh số kinh doanh- BV) hoặc có thể là một số tiêu chí khác mà có thể hơn hoặc kém 100% doanh số thực tế
Vì vậy, ví dụ như, một kế hoạch kinh doanh có thể đòi 10% hoa hồng trong doanh số tối thiểu đối với 100 BV( trích 10 USD) nhưng bạn phải trả đến 110 USD để đạt được 100BV
Do đó dựa trên doanh số mua hàng bằng tiền mặt thì 10% này thật ra chỉ có 9.1%( 10% trên doanh số 110USD)
Và đương nhiên, sẽ chẳng có hệ thống nào chấp nhận trả nhiều hơn, ngoại trừ mức phần trăm này, nếu như bạn không kinh doanh một sản phẩm mà ai cũng sẵn sàng trả tiền để mua.

Tách chân và mức tiền thưởng vô hạn 

Nhiều kế hoạch ma trận là dạng " breakaway ". 
Có nghĩa là một khi ai đó đạt được cấp độ thành công nhất định thì họ sẽ tách ra và tổ chức nhóm riêng của mình.
Nhược điểm ở đây là bạn không còn nhận được toàn bộ hoa hồng từ người đó nữa, hoặc từ những người trong nhóm của họ rơi vào 7 tầng đầu tiên của bạn.
Tiếp tục ví dụ của chúng ta khi giả thiết về một hệ thống trả thưởng 7 tầng.
Ưu điểm là, trong trường hợp bạn đáp ứng được hết các tiêu chuẩn thì bạn sẽ đủ điều kiện để nhận được hoa hồng, tiền thưởng nén phát sinh thêm từ quy mô doanh số của nhóm phái sinh này.
Và nhóm đó sẽ gồm có những người rơi vào 7 tầng thuộc tuyến dưới của bạn, vì thế bạn nhận được thu nhập từ những người mà trước đó không nhận được. Nhìn chung, chỉ có nhà phân phối nào làm việc chăm chỉ nhất mới có tiềm năng làm tốt trong dạng doanh nghiệp này.
Vì những người giỏi nhất trong nhóm sẽ tách ra, bạn phải mong đợi việc tiếp tục xây dựng một mạng lưới trên cơ sở thông thường, trong nhiều trường hợp thậm chí là để duy trì một mức thu nhập cụ thể (dù yêu cầu tăng trưởng đòi hỏi vẫn còn có tác dụng)
Hệ thống nào không có việc tách mạng sẽ có ưu thế tránh được kịch bản các nhà phân phối“ chạy lung tung”
Nhưng dù sao mô hình này vẫn tốt nếu có một hệ thống mà nhà phân phối làm việc chăm chỉ có thể hưởng lợi từ doanh số làm được của nhiều hơn 7 tầng.
Một giải pháp cho vấn đề này là “ tiền thưởng vô hạn”. Điều này cho phép một người đáp ứng các tiêu chuẩn có thể kiếm được thu nhập trên doanh số ở bao nhiêu tầng bên dưới cũng được. Thay vì phải dừng lại ở một số tầng nhất định.
Tiền thưởng này sẽ tiếp tục được tính qua các cấp vô hạn cho đến khi nào hệ thống tìm được ai đó thỏa các tiêu chuẩn.
Từ điểm đó, nếu người nào đủ điều kiện sẽ nhận được tiền thưởng cho đến khi anh ta đụng người nào khác đạt tiêu chuẩn mà thôi.
Thường có các dạng tiền thưởng khác nhau, tùy thuộc vào các tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ, một công ty có thể trả 2% cho ai ký được 5 người khác và 5% hoa hồng cho ai ký được 10 người.
Trong trường hợp này, nếu bạn ký được 10 người thì bạn sẽ nhận được 5% cho tất cả những người cùng tầng cũng như những người ở tầng dưới bạn, đi xuống vô hạn, cho đến khi bạn ký được một người khác cũng ký được 5 hoặc 10 người
Nếu bạn đụng ai đó cũng ký được 10 người, thì anh ta có quyền nhận được trọn 5% tổng tiền thưởng từ tầng của mình trở đi, và tiền thưởng vô hạn của bạn sẽ chấm dứt tại điểm đó
Nếu như thay vì thế thì bạn đụng phải một người cũng ký được 5 người khác, anh ta sẽ chỉ nhận được 2% tiền thưởng với cấp độ kế tiếp tương đương. Thường thì bạn có thể cũng nhận được những mức khác- như 3%- đối với những cấp độ kế tiếp cho đến khi nào bạn đụng ai đó ký được những 10 người

UNILEVEL và Ma trận bắt buộc 

Những kế hoạch Ma trận tiêu biểu hoặc là " unilevel " hoặc " Ma trận bắt buộc". Trong một hệ thống trả thưởng unilevel thông thường, bạn có thể đăng ký bao nhiêu người cũng được vào tầng 1 của mình và mọi người khác bên dưới bạn cũng được tự do làm tương tự.
Trong một ma trận bắt buộc, bạn có thể sẽ bị giới hạn số người, 5 người trong tầng đầu ( nếu chúng ta sử dụng cùng một ví dụ rằng bạn sẽ nhận được hoa hồng với 7 tầng, thì sơ đồ trả thưởng này sẽ được gọi là ma trận 5x7)
Trong trường hợp đó, nếu bạn ký người thứ 6, thì bạn phải chuyển người này cho tầng 2, dưới một ai đó ở tầng một của bạn.
Ưu thế của hệ thống này là kiểm soát được sự quá tải- người ta thường thích những tân binh mới được người bảo trợ đặt bên dưới họ hơn khi người bảo trợ buộc phải tìm chỗ để lắp người mới tham gia vào.
Khuyết điểm chính là khi bạn chuyển người nào đó xuống xa bạn thì bạn không có quyền nhận hoa hồng từ những người mà họ tuyển mộ.
Chẳng hạn như, hệ thống chỉ trả hoa hồng cho 7 tầng. Nếu bạn phải đặt ai đó vào tầng 2 thay vì tầng 1 của mình, bạn sẽ phải giới hạn hưởng lợi cho thu nhập của mình từ người đó xuống còn 6 tầng thay vì là 7.
Đương nhiên, điều này sẽ được cân đối lại bằng những người mà người bảo trợ đã chuyển xuống cho bạn.
Những người này (và các tân binh của họ) có thể tạo ra thu nhập cho bạn mà lẽ ra bạn không thể nào có được.

Kế hoạch Nhị phân 

Gọi là kế hoạch nhị phân vì chúng được xây dựng từ ma trận đôi. Bạn chỉ có thể ký cho hai người vào tầng 1 của mình.
Tất cả những người khác sẽ chuyển xuống dưới hai người đó
Như trong các phần trên, tôi đã mô tả ma trận bắt buộc có khuyết điểm là chuyển người xuống xa bạn hơn thế nào rồi.
Thế nhưng hệ thống nhị phân thì không có vấn đề đó.
Đó là vì công ty không trả dựa theo tất cả các tầng, mà thay vào đó, dựa trên một mức doanh số nhất định tối đa ( trong một khoảng thời gian, thường là một tuần)
Hệ thổng trả thưởng này dựa trên doanh số bán hàng bất kể bạn cần có bao nhiêu tầng mới đạt được tổng doanh số đó.
Vì thế số tầng giữa bạn và một người được bạn tuyển mộ thì không thật sự quan trọng nữa.
Vấn đề quyết định liệu bạn có nhận được hoa hồng từ người đó không tùy thuộc anh ta ở tầng mấy mà là có lượng doanh số bao nhiêu trong toàn bộ các tầng của bạn và người đó
khác đi một chút, một ma trận trả thưởng dựa trên toàn bộ doanh số thường diễn ra đối với một số tầng đặc biệt ( bảy tầng, như tôi nói ở trên) ngoại trừ số tiền đó là nhỏ hay lớn mà thôi.

Những kế hoạch Nhị phân thay đổi hoàn toàn điều đó. Các hệ thống này trả thưởng thông qua một số lượng đô la tối đa nhất định, bất kể có bao nhiêu tầng từ bạn trở đi tham gia tạo ra tổng doanh số này.

Lợi thế của hệ thống này so với ma trận chuẩn là bạn có thể dễ dàng hưởng lợi từ những mức doanh số sinh ra từ nhiều cấp bên dưới bạn, nếu như đủ doanh số cần thiết
Bất lợi chính là cái vẻ khác biệt của hệ thống nhị phân “sự cân đối”
Vì bạn chỉ có thể ký được hai người trực tiếp bên dưới mình, bạn rốt cuộc phải chịu một cấu trúc hai chân- hai nhánh lần lượt chia ra các nhánh khác bên dưới.
Trong bất kỳ thời điểm trả thưởng nào, hai chân cũng phải khó cân bằng nhau (một chân sẽ tạo ra được nhiều doanh số hơn chân còn lại).
Hệ thống nhị phân chi trả dựa trên doanh số cả bên yếu hơn trong hai chân.
Thường có vài công ty sẽ chuyển doanh số của bên mạnh hơn sang lần trả tiền kế tiếp
Mặc dù cấu trúc trả thưởng này kiểm soát sự quá tải (là ở chỗ, bạn có thể có được tân binh do người ở tầng trên chuyển xuống).
Những người này nhìn chung thường phát triển được một chân và bạn buộc phải cân bằng doanh số bằng người do mình tuyển mộ ( ở một chân khác của mình) nhằm để hưởng lợi từ số lượng lan ra.
Một kế hoạch Nhị phân điển hình thường thanh toán dồn. Chẳng hạn, bạn có thể nhận hoa hồng mỗi lần chân yếu hơn tích lũy được doanh số 1000 USD
Nếu bạn đạt được tiêu chuẩn đó thì có thể là một tuần một lần.
Nếu bạn mới khởi sự thì có thể là vài đôi ba tháng một lần.
Một đặc trưng khác của kế hoạch nhị phân chính là thường có vài cơ chế cho phép bạn đăng ký lại mạng lưới dowline của mình.
Cho phép bạn tạo ra một vị trí thứ hai trong ma trận chia xẻ một chân với vị trí đầu tiên
Đối với vị trí nhận hoa hồng, bạn chỉ cần xây dựng thêm một chân mới, vì nó sẽ buộc chân đầu tiên phải xây dựng trước đó từ công sức duy trì vị trí ban đầu của bạn
Nếu bạn tham gia một hệ thống nhị phân trong một tập đoàn mà bạn cảm thấy là dễ dàng tạo ra được sự lan truyền thì ý hay nhất là nên bắt đầu với cả hai vị trí nếu có thể.
Nếu bạn chuyển phần lớn tân binh của mình sang hai chân của vị trí thứ hai, bạn có thể tối đa thu nhập từ những người đã cân bằng hai chân
Và toàn bộ kết nối rốt cuộc sẽ hoàn thành một chân ở vị trí ban đầu của bạn mà theo lý thuyết , được cân bằng bằng sự lan truyền từ bên trên kết thúc ở một chân khác của vị trí đầu tiên

Kế hoạch Úc 

Đây là dạng kế hoạch mà hai người đầu tiên do bạn tuyển mộ phải được “ biếu” cho người bảo trợ của bạn và tất cả những tân binh còn lại của bạn.
Mỗi tân binh của bạn sẽ lần lượt đưa cho cho bạn hai người đầu tiên mà họ tuyển mộ và giữ tất cả những người còn lại cho họ
Vẽ ra thì cấu trúc này không tạo ra ma trận, tuy nhiên lại có vẻ giống như một mạng lưới bên trên của toàn mạng lưới sẽ được duy trì và tăng trưởng khi bạn tuyển mộ người mới và khi những ai được bạn tuyển mộ giao cho bạn hai tân binh đầu tiên của mình.
Để ngăn chặn người ta mưu mẹo giao cho người trên những người yếu bỏ cuộc và giữ lại những người mạnh cho bản thân họ, sẽ cũng có một cơ cấu nén mà bạn sẽ vẫn thu được tiền thưởng dù cho những người đó bỏ cuộc đi chăng nữa.

Tiêu chuẩn nhận hoa hồng
Trong mọi trường hợp, thu nhập bạn đáng được nhận thường rất đa dạng tùy thuộc vào bạn có đáp ứng được các tiêu chuẩn đó hay không
Nói chung là, bạn sẽ nhận được một số hoa hồng chỉ để duy trì mạng lưới dù là cấp nhỏ nhất để đáp ứng các yêu cầu mà công ty đặt ra với người tham gia.
Khi đó sẽ có các khoản hoa hồng phụ cho việc đáp ứng các mục tiêu (ký được một số lượng người cụ thể, thu được mức doanh số nhất định..)
Trong cả hai trường hợp, việc liệu bạn có nhận được những khoản tiền trả thưởng này nằm trong tầm kiểm soát của bạn, dựa vào năng lực của bạn có đáp ứng được các điều kiện đưa ra hay không
Và khi đó sẽ có các khoản hoa hồng mà việc đủ điều kiện sẽ ko nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà tùy thuộc vào năng lực làm việc của những người khác trong mạng lưới của bạn.
Sự hợp tác 
Như đã đề cập trước đây, vài người bảo trợ hoặc nhóm bảo trợ có vẻ như sẽ hỗ trợ nhiều hơn những nhóm khác. Trong vài trường hợp, kế hoạch trả thưởng có thể khuyến khích hoặc không khích lệ- cấp độ hợp tác cao hơn giữa người bảo trợ và tân binh của họ.
Tuy thành công của một người luôn gắn bó với sự thành công của những người tuyến dưới, sức mạnh của mối quan hệ đó với mỗi kế hoạch trả thưởng lại rất khác nhau.
Chẳng hạn, những kế hoạch tự đưa chuyển tân binh cho người khác (nhị phân và ma trận bắt buộc) thường tạo ra một sự ràng buộc giữa người bảo trợ và tân binh khi người bảo trợ tự chuyển người mới xuống mạng lưới bên dưới của mình.
Sự ràng buộc này cũng rất mạnh trong những hệ thống mà tiền thưởng được gắn chặt với sự thành công của cá nhân trong mạng lưới (chẳng hạn, trong một kế hoạch unilevel mà hoa hồng hay tiền thưởng cao hơn tùy thuộc khong chỉ vào việc bạn ký được bao nhiêu người mà còn là những người khác ký được bao nhiêu người.

Mặt khác, trong một số kế hoạch, thu nhập của bạn thực sự bị giảm đi nếu ai đó bên dưới bạn đột nhiên làm việc tốt hơn.
Loại cấu trúc như thế thường ít khi nào nuôi dưỡng được tinh thần đồng đội.

Một số vấn đề khác cần xem xét
Bài báo này mô tả phác thảo về một số dạng kế hoạch phổ biến
Ngoài ra còn có rất nhiều kế hoạch khác.
Tôi không xác nhận bất kỳ loại kế hoạch nào đặc biệt, chỉ cung cấp nền tảng để giúp đỡ bạn cân nhắc những kế hoạch cho chính bạn. Thậm chí những người mà, ví dụ, tuyên bố rằng một kế hoạch nhị phân cao cấp hơn so với một kế hoạch unilevel vẫn có thể chấp nhận rằng một kế hoạch unilevel được thiết kế tốt hơn thì hơn hẳn một kế hoạch nhị phân thiết kế sơ sài.
Như tôi đã đề cập, có nhiều nhân tố để xem xét lựa chọn liệu có nên tham gia vào một cơ hội KDTM hay chăng. Kế hoạch bồi thường chỉ là một nhân tố. Việc sản phẩm tốt và công ty đáng tin cậy thường quan trọng như nhau.
Nếu bất kỳ trong ba yếu tố này khiếm khuyết thì thành công không thể bảo đảm
 


Nguồn : Mikagroup sưu tầm từ nhiều nguồn


 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :   
  
TRUNG TÂM THIẾT KẾ WEBSITE - VCUPDESIGN
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika Nguyễn
Call me : 0919.08.3000 - 0927.927.000 - Email :  pro_mikanguyen@yahoo.com.vn 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr.Nguyễn Sơn
Call me : 093.363.21.21 -   Email :   Setup247@Gmail.Com
Hỗ trợ yahoo 24/24 : pro_mikanguyen
Website : www.vcupdesign.com

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com